15.11.2017

STOP dekubitům

Ve středu 15. listopadu se ve Fakultní nemocnici Ostrava koná preventivně vzdělávací akce s názvem Stop dekubitům 2017. Cílem projektu připraveného konzultantkami hojení ran je zvýšení povědomí široké veřejnosti o dekubitech (proleženinách), které jsou častým zdravotním problémem na celém světě. V letošním roce konzultantky hojení ran z Fakultní nemocnice Ostrava představí ukázky polohování imobilního pacienta, polohovací pomůcky a prostředky k prevenci a ošetřování dekubitů. Nebudou chybět ani novinky v oblasti péče o pacienty s dekubitem. To vše bude prezentováno na pracovištích traumatologie, hematoonkologie, interny, kardiochirurgie, chirurgie, neurologie a kožním oddělení od 9 do 14 hodin.

 

Dekubity jsou bolestivá a finančně nákladná komplikace, jež hrozí mnoha lidem, ale které je zároveň často možné předejít. Přínosný je tento projekt především pro blízké nemocných, kteří jsou ohroženi vznikem komplikací v podobě dekubitů, případně dekubit již mají. Díky osvětě může být nastavena vhodná prevence, což velmi pozitivně ovlivní výskyt dekubitů. Součástí programu bude ukázka polohování imobilního pacienta i ochutnávka speciálních nutričních přípravků. Přítomní budou rovněž informováni o možnostech následné péče, seznámeni s některými produkty pro prevenci a léčbu dekubitů atd.


×
PředchozíDalší
Načítání