02.11.2017

Fakultní nemocnice otevírá vstup do monobloku

Ve Fakultní nemocnici Ostrava byl dnes po více než sedmi letech znovu otevřen hlavní vstup do monobloku a průchod k lůžkové části.

„Těší mě, že nejdéle trvající projekt v novodobé historii nemocnice je u konce, a že vznikl opravdu reprezentativní prostor, na který můžeme být hrdi," říká MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava, a dodává, že stavbu provázelo množství nepředvídatelných komplikací, jejichž prvopočátek lze datovat až do období zrodu objektu. Prostor byl totiž 1. ledna 2010 uzavřen kvůli rozsáhlým statickým poruchám zapříčiněným použitím nevhodného podloží při výstavbě budovy. Znalci z oboru stavebnictví, speciální geotechniky, zakládání staveb a mechaniky zemin se shodli na tom, že příčinou stavebních defektů byla objemová nestálost struskového podloží. Závěrů, proč k potížím došlo, však bylo několik. Jedním z důvodů mohla být změna vlastností zeminy po saturaci vodou v průběhu povodní v roce 1997, nebo porucha kanalizace v podzákladí. Jedno však bylo jisté. Nemocnice přišla na dlouhou dobu o místo, které s oblibou využívali pacienti i návštěvníci k relaxaci i k nákupům v obchůdcích, odehrávaly se zde kulturní projekty i akce zaměřené na zaměstnance nemocnice.

„Do rozsáhlé rekonstrukce prostoru o celkové rozloze zhruba 1 720 m2 bylo investováno 44,5 milionu korun včetně DPH, z toho 22,75 milionu korun představovala dotace MZ ČR v rámci Programu rozvoje a obnovy materiálně-technické základny fakultních nemocnic," pokračuje MUDr. Němeček s tím, že nová dispozice otevřeného interiéru, navržená společností KOHL Architekti, zcela odpovídá současným trendům. Kromě cukrárny, občerstvení kombinovaného s obchodem, květinářství a rozmanitých obchůdků zde přibyla i moderní prosklená zdviž, jež nahradila původní dva hydraulické výtahy. Především tu však bude příjemná relaxační zóna pro pacienty i návštěvníky a vedení nemocnice počítá s tím, že se zde budou – jako dříve – konat i koncerty. A kromě jiného by tu měl být natrvalo umístěn i klavír určený k nahodilému preludování.

MUDr. Němeček poznamenává, že skloubení provozu nemocnice a této náročné stavby bylo velice obtížné. Vždyť jen sanační práce představovaly vybourání stávající podkladní betonové desky, včetně kompletního odtěžení struskového podloží do hloubky asi pěti metrů. Teprve po vybourání stávající podkladní desky však stavební firma STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, která celou stavbu realizovala, zjistila, že rozsah sanace podloží bude větší, než se předpokládalo, termín rekonstrukce proto musel být prodloužen. Stejně tak následně vznikly i další vícepráce, s nimiž se před sedmi lety, v době vzniku projektu, nepočítalo. Patřila k nim například výměna světlíku a výtahu. Jak se rekonstrukce podařila, budou nyní moci posoudit pacienti i návštěvníci Fakultní nemocnice Ostrava.


×
PředchozíDalší
Načítání