01.12.2017

Dětská rehabilitace

Dovádění v závěsném systému nebo hra s xboxem. I takovou formu má kvalitní rehabilitace dětí ve Fakultní nemocnici Ostrava

 

Téměř 10 tisíc dětských a dospělých pacientů je ročně ošetřeno v ambulancích Kliniky léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Ostrava KLR. Celkový počet rehabilitovaných pacientů je však vyšší, protože ročně je v lůžkové části kliniky hospitalizováno přes 500 pacientů a kromě toho odborníci kliniky ročně ošetří další velkou skupinu pacientů hospitalizovaných na jiných klinikách a odděleních fakultní nemocnice.

Z celkového počtu ambulantně ošetřených pacientů tvoří děti 15 procent, což představuje 1 500 ambulantně ošetřených dětí v roce 2016. Kromě toho ve stejném období prošlo rehabilitací i 6 626 dětí hospitalizovaných na dětské neurologii, klinice dětského lékařství, na oddělení neonatologie, neurochirurgii, chirurgii, plastice, popáleninách a dalších pracovištích fakultní nemocnice.

Na jaře roku 2017 bylo v objektu Kliniky dětského lékařství FNO vytvořeno s použitím finančních prostředků z Norských fondů komfortní pracoviště pro rehabilitaci dětských pacientů. „Investice ve výši 35 milionů korun – z toho 20 milionů z vlastních prostředků nemocnice – umožnila nejen rekonstrukci prostor pro dětskou rehabilitaci a pořízení kvalitních technologií, ale byla rovněž využita pro edukaci zaměstnanců i rodičů malých pacientů. Podpora byla zaměřena i na komunikaci s rodinami, které pečují o nemocné děti," říká Ing. Ivo Žolnerčík, náměstek ředitele FNO pro techniku a provoz. „Ambulantní pracoviště naší kliniky sice v roce 2003 prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, ale ta byla zacílena především na dospělou populaci. Nyní bylo vše zacíleno na děti. Kromě zkvalitnění a rozšíření možností rehabilitace bylo hlavním cílem integrovat péči o dětské pacienty na jedno místo. Ambulantní rehabilitační léčba dětí nyní probíhá v novém prostředí, v dosahu kliniky dětského lékařství, oddělení dětské neurologie a oddělení pediatrické a resuscitační péče. Děti hospitalizované na zmíněných pediatrických pracovištích mohou nyní využívat v plné míře nové rehabilitační kapacity. Změny a mnohem větší komfort čekárny dětské rehabilitační ambulance oceňují i jejich rodiče," přibližuje pozitivní změny MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA, přednostka Kliniky léčebné rehabilitace FNO.

V průběhu rekonstrukce kromě jiného vznikly tři individuální tělocvičny – pracovny pro fyzioterapeuty, kteří s dětmi pracují individuálně. Součástí každé z nich je kromě základního vybavení i závěsný systém Redcord, který umožňuje zefektivnit individuální cvičení s dítětem. Vytvořen byl i ergoterapeutický sál výškově přesahující standardní výšku ostatních místností. „Je koncipován přes dvě poschodí, abychom zde mohli využívat rozmanitá závěsná zařízení, která nám při terapii pomáhají akcelerovat děti do pohybu v různých směrech a stimulovat jejich senzorické systémy, například vestibulární aparát. K tomu by měly sloužit i houpačky a trampolíny, jimiž chceme sál v dohledné době dovybavit," pokračuje přednostka kliniky a poznamenává, že skvělým nástrojem k motivování děti k rehabilitování je cvičení s xboxem, jehož programy umožňují zahrát si například volejbal nebo tenis. Tato interaktivní rehabilitace se setkává s velkým ohlasem a je další ukázkou možností využití moderních zábavných technologií i k léčebným účelům. Kromě toho všeho je pracoviště vybaveno samostatnou vodoléčebnou jednotkou s celotělovou i končetinovou vířivou lázní a bohatým přístrojovým vybavením pro elektroléčbu. „Díky tomu nyní můžeme dětským pacientům nabídnout v podstatě veškeré spektrum elektroterapeutických procedur. A nejen to. S podporou Norských fondů jsme mohli naše vybavení rozšířit o laser a také o přístroj, který spadá do kategorie v současné době velmi populární a odborníky oceňované sofistikované robotické rehabilitace horní končetiny. Terapie využívá principů vizuální zpětné vazby, motivuje pacienta k maximální aktivitě a navíc usnadňuje pohyb ruky u celé řady stavů. Lze ho využít u pacientů po poškození mozku úrazem, mozkovým krvácením na základě vrozených cévních vad a také u pacientů s cévní mozkovou příhodou. Ta se totiž netýká pouze dospělých pacientů, ale může vzniknout i v dětském a adolescentním věku," akcentuje MUDr. Irina Chmelová. „Přístroje s vizuální zpětnou vazbou jsou hojně využívány. Řada studií totiž prokázala, že tento způsob rehabilitace přináší pacientům větší profit. A netýká se to jen dětí, ale i starších lidí po kraniotraumatech nebo mozkových příhodách. Kromě zmíněného přístroje máme pro rehabilitaci dětských pacientů k dispozici speciální přístroj k trénování rovnovážných funkcí. Terapie balancí s využitím speciálních přístrojů usnadňuje práci fyzioterapeutům i ergoterapeutům a navíc pacienty tento způsob rehabilitace opravdu baví. V poslední době jsme tento přístroj velmi efektivně využili u dvou dětských pacientů se závažným poškozením mozku. K tomu u jednoho z nich došlo v souvislosti s prasknutím vrozené cévní malformace, druhý pacient byl zasažen bleskem. Vzhledem k tomu, že dětský mozek je velmi plastický a má obrovskou schopnost regenerace ve smyslu znovuzískání funkcí, jsou pokroky těchto pacientů vynikající."

Přednostka Kliniky léčebné rehabilitace FNO oceňuje i to, že s podporou Norských fondů bylo možné rozšířit znalosti a zkušenosti terapeutů, kteří se podílejí na dětské rehabilitaci, během řady kurzů, seminářů a workshopů s účastí světových špiček dětské rehabilitace. „Zároveň se nám podařilo zlepšit spolupráci s rodinou a edukaci rodičů například prostřednictvím vydání celého spektra informativních brožur i DVD výukových programů, díky nimž rodiče získávají jistotu v tom, jak by jejich dítě mělo rehabilitovat. A to ať jde například o dítě se zlomeninou horní nebo dolní končetiny, či o novorozeně, které se narodilo předčasně, případně se zásadní vrozenou vadou a podobně. Spektrum dětských diagnóz, kde může odborně vedená rehabilitace prospět, je široké. Stejně tak obsáhlá je skupina dětských pacientů, na kterou jsme zaměřeni. Jde o děti právě narozené až po děti, či už vlastně mladé lidi ukončeného devatenáctého roku věku," uzavírá MUDr. Chmelová.

 


×
PředchozíDalší
Načítání