14.10.2012

Světový den mytí rukou

Světový den mytí rukou ve FN Ostrava

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila k 15. říjnu 2008 historicky první Světový den mytí rukou. Fakultní nemocnice Ostrava se této akce pravidelně aktivně účastní. Zaměstnanci nemocnice se budou dnes snažit v této oblasti proškolit i pacienty a jejich příbuzné.

„FN Ostrava jako poskytovatel bezpečné a vysoce kvalitní zdravotní péče musí poskytovat bezpečné a funkční prostředí nejen pro pacienty a personál, ale rovněž pro jejich blízké a návštěvy,“ říká Mgr. Fischerová, vedoucí úseku hygieny FN Ostrava. Nemocnice má zavedeny postupy, vedoucí ke snížení rizika nemocničních a profesionálních infekcí. Při minimalizaci rizik je kladen důraz na správné provádění mytí a dezinfekce rukou našich lékařů a sester; jedná se rovněž o jeden z bezpečnostních cílů Světové zdravotnické organizace. Naši zdravotníci jsou v těchto postupech školeni, probíhají pravidelná šetření, kde se dodržování těchto postupů kontroluje. „V rámci Světového dne mytí rukou se budeme snažit v této oblasti proškolit i pacienty a jejich příbuzné, tak, aby i oni se mohli stát lékaři a sestře aktivním partnerem a zapojit se do procesu své léčby,“ vysvětluje Mgr. Fischerová.

„U stánku, který bude ve středu 12. 10. 2012 od 9 do 14 hodin umístěn v přízemí budovy polikliniky FN Ostrava, si pacienti mohou sami nacvičit správný postup při mytí a dezinfekci rukou, obdrží propagační materiály FNO k postupům mytí a dezinfekce rukou, popisy, kdy tyto postupy má zdravotník provádět, proč a jak,“ doplnila RNDr. Podstatová.

Zaměstnanci úseku hygienika FNO budou také zodpovídat všechny dotazy pacientů. Po vyplnění anonymního dotazníku obdrží pacienti drobný dárek.


×
PředchozíDalší
Načítání