19.07.2023

Rekonstrukce lůžkového bloku probíhá bez přerušení provozu

Nová střecha, výměna oken, zateplení fasády a vnitřní stavební úpravy. FN Ostrava pokračuje v rozsáhlé rekonstrukci budovy „L“, takzvaného lůžkového bloku, který patří mezi nejvyšší objekty v areálu fakultní nemocnice. Otevřen byl již v roce 1994.

Pohledově nejvýraznější úprava se týká venkovní fasády. Odstraňují se z ní všechny balkony. „Realizační firma opakovaně optimalizovala pracovní postup jejich odřezání, čímž docílila zvýšení bezpečnosti na staveništi a také urychlení prováděných prací. Nově bude fasáda osazena také slunolamy lamelové konstrukce, které omezí přehřívání místností přímým slunečním zářením,“ říká Ing. Marek Veselý, náměstek ředitele pro techniku a provoz FN Ostrava.

Stavební práce probíhají od samého počátku rekonstrukce bez přerušení provozu zdravotnických pracovišť uvnitř budovy. Nevyhnutelné je však přemísťování jednotlivých stanic po budově podle toho, kde práce probíhají. Přestože se stěhování řídí stanoveným plánem a přesným časovým rozvržením, je logisticky i fyzicky velmi náročné. V současnosti se pracuje i ve vnitřních prostorách lůžkového bloku. „Dochází tam k rekonstrukci a rozšíření technologie chlazení a vzduchotechniky do místností nacházejících se po obvodu budovy. Změny se dotknou také topení, které bude rozšířeno o systém měření a regulace. Automaticky bude regulovat teplotu v jednotlivých místnostech,“ doplňuje náměstek Veselý.

Rekonstrukce začala loni v říjnu a fasáda by měla být hotova na jaře příštího roku. „Předpokládaný termín jejího dokončení bude značně závislý na klimatických podmínkách. V ideálním případě by mohly být stavební práce na obvodovém plášti ukončeny v dubnu 2024,“ dodává na závěr pan náměstek.


×
PředchozíDalší
Načítání