29.06.2023

Moravskoslezský kraj má nejnižší časnou novorozeneckou úmrtnost v ČR

Výjimečné výsledky Moravskoslezského kraje v rámci celé České republiky odráží špičkové fungování Perinatologického centra intenzivní péče FN Ostrava. I přes velký počet porodů žen s patologickým těhotenstvím se ve FN Ostrava daří zajistit maminkám i jejich dětem tu nejlepší péči.

Perinatologické centrum intenzivní péče FN Ostrava (PCIP FNO) představuje nejvyšší pracoviště tohoto typu v Moravskoslezském kraji. Zajišťuje tak komplexní péči pro těhotné z celého regionu se spádovou oblastí 1,2 milionu obyvatel.

Přestože počtem porodů (2200 za rok 2022) nepatří k největším v zemi, zcela jinak je tomu v případě rizikových a patologických těhotenství a porodů. Například předčasné porody činí 16,7 % všech porodů, 4,5 % porody žen s dvojčetným těhotenstvím, těhotné s cukrovkou tvoří 20 % všech rodiček. Z uvedených důvodů muselo být 24 % všech porodů v PCIP FNO v roce 2022 vyvoláváno. „Tato čísla znamenají, že se Perinatologické centrum intenzivní péče FN Ostrava řadí mezi centra s největší koncentrací s rizikovým a patologickým těhotenstvím v ČR. Na druhou stranu se snažíme vytvořit maximálně přívětivé podmínky pro ženy, jejichž těhotenství je zcela fyziologické a porod u nich probíhá přirozeně,“ uvádí vedoucí lékař porodních sálů a regionální perinatolog MUDr. Richard Špaček, Ph.D.

Navzdory vysokému počtu rizikových porodů však perinatologické centrum trvale dosahuje vynikajících výsledků. Důkazem je i ukazatel časné novorozenecké úmrtnosti (počet novorozenců zemřelých do sedmi dnů od narození), který byl v MSK v minulém roce 0,29 promile, což je nejlepší výsledek ze všech regionů v zemi. (Pro celou ČR je toto číslo 0,87 promile a průměr v EU byl 1,7 promile v roce 2020). Co za těmito úspěchy stojí, vysvětluje primářka Oddělení neonatologie MUDr. Hana Wiedermannová, Ph.D.: „Nízká časná novorozenecká úmrtnost je dána souhrou mnoha faktorů. Těhotné ženy, u nichž porod začíná předčasně, jsou k nám většinou převezeny ještě před porodem a porod patologického novorozence tak proběhne už v naší porodnici. Jsme na to vybaveni moderními přístroji a samozřejmostí je i uplatňování nejnovějších postupů v péči o patologického novorozence vysoce erudovaným personálem našeho oddělení.“

PCIP FNO poskytuje i péči dětem narozeným v jiných porodnicích, které ale potřebují po porodu specializovanou péči. Takto bylo v roce 2022 po porodu převezeno do Perinatologického centra ve FNO 215 dětí, z nichž 170 bylo plně donošených.

PCIP FNO je zároveň jedním z pěti pracovišť v ČR, které jsou držiteli prestižní evropské akreditace (EAPM) pro vzdělávání v oboru Perinatologie a fetomaternální medicíny. „Jsem hrdý na výsledky našeho centra, je to velký závazek a motivace do budoucna,“ uzavírá vedoucí perinatologického centra doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA.


×
PředchozíDalší
Načítání