21.06.2023

Klinika hematoonkologie FN Ostrava slaví desáté jubileum

Před deseti lety vznikla Klinika hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Přední hematoonkologické centrum se zabývá léčbou pacientů s onemocněním krve a krvetvorných orgánů. Jubileum oslavilo v ostravské Galerii Plato. Konala se zde i výstava, která se následně přesune do areálu fakultní nemocnice.

Klinika si sice letos připomíná deset let od svého vzniku, léčba hematoonkologických pacientů ale má ve FN Ostrava více než třicetiletou historii. „Dnes jde o špičkové pracoviště s akreditací Evropské transplantační komise a certifikátem pro klinické studie typu „First in Human“, pečující komplexně o nemocné se všemi typy krevních nádorů, a to s použitím všech dostupných významných léčebných metod ve světě. Evropský rozměr podtrhuje více než 200 provedených klinických studií, robustní preklinický výzkum a mimořádná publikační aktivita v prestižních světových časopisech,“ zdůrazňuje přednosta Kliniky hematoonkologie FNO a LF OU prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Klinika disponuje sedmi ambulancemi, jednotkou intenzivní péče a také Oddělením transplantační a buněčné terapie, které však kapacitně nestačí pokrýt potřeby Moravskoslezského kraje. „Na klinice působí celkem 22 lékařů, přes 80 zaměstnanců středního zdravotnického personálu a více než 20 výzkumníků. Klinika má své první dva docenty, kteří zcela jistě nejsou poslední,“ doplňuje prof. Hájek.

Za poslední dekádu se na klinice léčilo 15 tisíc pacientů a provedlo se 600 transplantací. Součástí kliniky je výzkumná laboratoř Blood Cancer Research Group (BCRG), jejíž členové loni dosáhli řady významných úspěchů a několika významných mezinárodních i národních ocenění. Celkový objem získaných výzkumných prostředků vědci kliniky přesahuje 150 mil. Kč. Pracoviště intenzivně vyvíjí moderní léčebné produkty z oblasti imunoterapie, pro léčbu pomocí CAR-T buňkami má i klinické certifikáty.  

Důležitá je rovněž spolupráce s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity v oboru Všeobecné lékařství anebo doktorském studijním programu Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii. Na klinice působí mimořádný počet doktorandů – celkem 20.

Klinika každoročně pořádá známou mezinárodní konferenci Pařízkovy dny, na které se konají workshopy pro zahraniční hematology a odborné semináře. Letos se uskutečnil už 29. ročník.

Velkou podporou pro kliniku jsou i dárci a nadační fondy, například Nadační fond Petra Zoubka nebo Nadační fond Pavla Novotného, který v prostorách čekárny u ambulancí provozuje Kavárnu života. Ta letos oslavila 5 let od svého založení. Dobrovolníci v ní zdarma vaří kávu pacientům a pomáhají jim se vyrovnat s nepříjemnými diagnózami. Klinika hematoonkologie také dlouhodobě aktivně spolupracuje s nadačním fondem České myelomové skupiny a několika pacientskými organizacemi.  Podporuje tak nemocné, kteří bojují s mnohočetným myelomem. „Úzká spolupráce s nadačními fondy a pacientskými organizacemi našim pacientům přinesla a stále přináší jiný rozměr péče. Důkazem toho jsou stovky našich spokojených pacientů ročně,“ uzavírá vrchní sestra Kliniky hematoonkologie FNO a LF OU Mgr. Kateřina Hašová, MBA.


×
PředchozíDalší
Načítání