01.07.2022

Přednosta Neurologické kliniky FN Ostrava byl jmenován profesorem

Dlouholetý přednosta Neurologické kliniky FN Ostrava byl na Univerzitě Karlově jmenován profesorem. Prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D., se při té příležitosti setkal s ředitelem FN Ostrava MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA a děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) doc. MUDr. Rastislavem Maďarem, Ph.D., MBA, FRCPS.

Oba poděkovali zkušenému a odborně vysoce ceněnému lékaři, vedoucímu Katedry klinických neurověd LF OU a pedagogovi, za jeho přínos v oblasti výchovy budoucích lékařů. „Moc si Vašeho jmenování vážíme, jste velkým vzorem pro své kolegy. Lidé jako Vy posouvají naši nemocnici dále,“ uvedl v úvodu setkání Jiří Havrlant. Poděkování přidal také děkan LF OU docent Maďar: „Jsme velmi rádi, že máme na fakultě vlastního profesora, který dokáže navíc motivovat kolegy. Neurologická klinika patří mezi TOP pracoviště nejen v rámci fakultní nemocnice, ale i v rámci celé republiky. A na tom máte bezesporu zásluhu.“

Profesor Bar poté řekl, proč se přihlásil k profesorskému řízení: „Udělal jsem to hlavně pro obě instituce, ve kterých působím, protože vím, že je to posune dopředu. A věřil jsem, že mé rozhodnutí namotivuje i kolegy. Což se potvrdilo. Čtyři lékaři by rádi získali docenturu.“ Zároveň podotkl, že má před sebou ještě jeden profesní cíl. „Můj cíl je akreditovat na naší lékařské fakultě habilitační řízení v oboru neurologie. Vždycky je příjemnější habilitovat v domácím prostředí,“ dodal s úsměvem.

Profesor Michal Bar nastoupil do FN Ostrava ihned po promoci na LF Univerzity Palackého. Přednostou Neurologické kliniky FN Ostrava je od roku 2006. Je autorem nebo spoluautorem více než 40 publikací v časopisech s impakt faktorem. Je místopředsedou České neurologické společnosti, čestným členem Evropské společnosti pro cévní mozkové příhody. Je členem Akademického senátu LF OU. Profesor Michal Bar je ženatý a má dvě děti. K jeho koníčkům patří kynologie a cvičení bikram jógy.


×
PředchozíDalší
Načítání