18.04.2012

Nové ambulance Kardiovaskulárního oddělení

Kardiovaskulární oddělení FNO slavnostně otevřelo ambulantní trakt a nový stacionář

Osmimilionová investice zvýšila komfort ambulantního vyšetření

Ve středu 18. dubna byl na Kardiovaskulárním oddělení FNO slavnostně otevřen nově vybudovaný ambulantní trakt, včetně stacionáře. Investice v hodnotě téměř osmi milionů korun z vlastních zdrojů nemocnice výrazně přispěla ke zvýšení komfortu ambulantního vyšetření, zkrátila čas vyšetření i diagnostického procesu.

„V jednom místě, jímž je nový ambulantní trakt, jsou soustředěny ambulance cévní, ambulance kardiologická a centrum pro hypertenzi, které zajišťuje ambulantní péči o pacienty s těžko zvladatelným vysokým tlakem. Kromě toho jsme sem přesunuli i přístrojovou techniku - tlakové holtery, echokardiografický ultrazvukové přístroje - a další diagnostické metody. Tato cílená provozní koncentrace do jednoho kompaktního prostoru zvýšila komfort, který poskytujeme našim pacientům, a především zkrátila dobu vyšetřovacího procesu. Zatímco dříve byli pacienti na každé vyšetření objednáváni zvlášť, nyní provedeme v jednom místě a během jedné návštěvy více potřebných vyšetření," představuje výhody zmodernizovaných prostor MUDr. Miroslav Homza, primář Kardiovaskulárního oddělení FNO.

„S novým ambulantním traktem souvisí i stacionář, v němž se podle nejnovějších trendů věnujeme pacientům, u nichž není nezbytná hospitalizace, a jejichž potíže lze řešit ambulantně ve zkráceném režimu. Jde například o lidi, kteří potřebují infuzní terapii. Aby kvůli tomu nemuseli ležet v nemocnici, mohou na tyto infuze docházet do našeho stacionáře. Podobné je to u invazivní diagnostiky nebo i léčby onemocnění srdečních tepen či poruch srdečního rytmu. I v těchto případech není třeba, aby byli pacienti kvůli diagnostice hospitalizováni, ve stacionáři stráví několik hodin a mohou jít domů. Většina pacientů tuto možnost velice vítá," pokračuje MUDr. Homza a dodává, že průběh diagnostiky i vyšetření pacientů v ambulantním traktu usnadní i nově instalovaný vyvolávací systém a informační a edukační multimediální systém. Lidé, kteří čekají na vyšetření, budou také moci na televizní obrazovce sledovat vzdělávací programy, které je obeznámí s charakterem chorob a s tím, jak k nim přistupovat.

Podstatné zjednodušení systému diagnostiky a ambulantního ošetření je přínosné především pro samotné pacienty, mezi nimiž jsou lidé s těžko zvládatelnou hypertenzí, závažnými srdečními selháními nebo postižením srdečního svalu. „Šlo nám o to, abychom co nejvíce zkvalitnili ambulantní péči o tyto pacienty, nezatěžovali je návštěvami ambulancí víc, než je nezbytné, a co nejvíce omezili nutnost hospitalizací," vysvětluje primář Kardiovaskulárního oddělení FNO a zdůrazňuje i další plusový moment. „Většinou jde o pacienty s větším množstvím závažných onemocnění a zdravotních komplikací, jejichž choroby přesahují ze sféry kardiologie dejme tomu do cévní nebo neurologické oblasti. Zde je podle mne velkým přínosem fakt, že v případě Kardiovaskulárního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava jsou sledováni pracovištěm univerzitního typu, které může nabídnout multioborovou péči."

Statistické údaje potvrzují, že více než polovinu všech úmrtí v České republice způsobují kardiovaskulární choroby. Moravskoslezský kraj není výjimkou... „V naší fakultní nemocnici je měsíčně léčeno zhruba 370 pacientů s kardiovaskulárními obtížemi," konstatuje primář Kardiovaskulárního oddělení FNO s tím, že se počet lidí hospitalizovaných na kardiovaskulárním oddělení každoročně zvyšuje. Doba hospitalizace se přitom zkracuje, v současné době je v průměru kratší než čtyři dny. Zároveň však logicky přibývá ambulantně ošetřených pacientů. „Podle prvních údajů můžeme předpokládat, že v letošním roce provedeme přibližně 9 tisíc ultrazvukových vyšetření srdce. Uvážíme-li, že před čtyřmi lety bylo těchto vyšetření během roku zhruba 4500, je nárůst jen v této diagnostické metodě dvojnásobný. Zvyšující se počet pacientů se srdečními chorobami se odráží také ve faktu, že v loňském roce bylo u nás provedeno 1020 intervenčních zákroků na srdci (v roce 2007 jich přitom bylo provedeni jen 636). Počty provedených výkonů stoupají také v oblasti arytmologie, kde bylo loni implantováno téměř 500 kardiostimulátorů a 85 kardiovertrů defibrilátorů, což jsou přístroje, které slouží k řešení závažných poruch srdečního rytmu. Uvedená rostoucí čísla potvrzují nezbytnost centralizace této složité, náročné a finančně nákladné medicíny do specializovaných center, která pacientům nabídnou tu nejlepší péči na nejvyšší odborné úrovni," zdůrazňuje MUDr. Homza, jehož oddělení se v letošním roce připravuje také na přestavbu jednotky intenzivní péče. „Tento krok nám umožní kromě zkvalitnění péče také ošetřit více pacientů, u nichž je nutné, aby například v prvních hodinách po infarktu byli intenzivně sledováni. A nechceme zůstat jen u toho. Rádi bychom co nejdříve otevřeli novou angiolinku, která by rozšířila naše kapacitní možnosti."


×
PředchozíDalší
Načítání