17.05.2012

Nejlepší v republice

Perinatologické centrum Fakultní nemocnice Ostrava má nejlepší výsledky v republice

Perinatologické centrum FN Ostrava dosáhlo v letech 2010 až 2011 nejlepších výsledků perinatální péče o novorozence s extrémně nízkou porodní hmotností (pod 1000 g) ze všech dvanácti perinatologických center v ČR. Tyto výsledky byly zveřejněny na dubnové celostátní konferenci sekce perinatální medicíny, která proběhla v Českých Budějovicích. V tomto centru totiž bez tzv. závažné neonatální morbidity přežívá plných 80 procent všech extrémně předčasně narozených dětí, což o celých 20 procent přesahuje průměr center celé ČR. Svědčí to o velmi kvalitní a vysoce erudované práci týmu perinatologů, počínaje prenatálními diagnostiky, porodníky přes neonatology a pediatry v návaznosti na specialisty v oborech dětské neurologie, neurochirurgie, dětské chirurgie, genetiky a dalších.

Ve srovnání perinatální úmrtnosti všech dětí narozených v centru se centrum ostravské fakultní nemocnice umístilo mezi čtyřmi nejlépe hodnocenými českými centry. Úspěch je o to cennější, že Perinatologické centrum FNO patří mezi nejvytíženější v republice. Má druhý nejvyšší podíl předčasných porodů a dětí s nízkou porodní hmotností (17 procent ze všech porodů) a nejvyšší zastoupení vícečetných gravidit (téměř každé desáté dítě v  centru pochází z vícečetné gravidity). Plná 2 procenta všech porodů jsou pak děti s tzv. extrémně nízkou porodní hmotností (pod 1000 g), což představovalo v loňském roce 42 těchto novorozenců

Kvalita perinatologického centra je hodnocena i podle toho, jakých výsledků dosahuje celý region. I v tomto ohledu si centrum FNO vede velmi dobře, protože v posledních dvou letech patřil Moravskoslezský kraj mezi tři regiony s nejlepšími výsledky v ČR. Perinatologické centrum FNO ročně přijme zhruba 200 žen v rámci programu „transfer in utero“ z okresních nemocnic a dalších přibližně 200 patologických novorozenců narozených mimo centrum. Region vyniká zejména nízkým počtem dětí zemřelých v časném novorozeneckém období. V tomto směru ostravské centrum dosáhlo druhého nejlepšího výsledku v ČR. Tady je třeba zdůraznit, že šance nedonošeného dítěte na kvalitní život v budoucnu jsou u novorozence narozeného v centru 3krát až 4krát vyšší, než šance dítěte, které se narodí mimo centrum a je do centra transportováno až po narození.


×
PředchozíDalší
Načítání