07.10.2010

Modernizace a obnova v oblasti prevence nozokomiálních infekcí

Globálním cílem projektu je zvýšení kvality poskytované péče v rámci FN Ostrava díky zavedení kvalitnějšího systému prevence nozokomiálních nákaz. Realizace projektu přinese optimalizaci procesu bezpečné péče v systému poskytovaných služeb veřejného zdraví. Specifickými cíli jsou zvýšení komfortu poskytované péče a snížení délky hospitalizace pacientů.

Hlavním důvodem realizace projektu je potřeba zajistit účinnou prevenci vzniku a šíření nozokomiálních nákaz, jako nežádoucích komplikací zdravotní péče, které zásadně ovlivňují kvalitu poskytované zdravotní péče.

Přínosem řešení projektu je modernější, účinnější a především efektivnější provádění procesů dezinfekce a sterilizace prostřednictvím pořízeného přístrojové vybavení ( sterilizátory, myčky s dezinfekcí, antidekubitní matrace, přístroje pro hemodialýzu, atd.) v hodnotě 25 mil. Kč Projekt rovněž umožní sledování a hodnocení výskytu nozokomiálních nákaz, jejich hodnocení a zavádění nápravných opatření.

Cílovými skupinami projektu jsou zejména pacienti, a to jak pacienti hospitalizovaní, tak i ambulantní, a zdravotnický personál, pro které je zásadním přínosem minimalizace rizik vzniku a šíření nozokomiálních infekcí a zkvalitnění poskytované zdravotní péče. Další cílovou skupinou projektu je management nemocnice, pro který představuje projekt zejména optimalizaci procesů v rámci předcházení rizikům vzniku a šíření nozokomiálních infekcí a kvalitnější statistické výstupy umožňující hodnocení zavedených opatření. Dalším přínosem je snížení nákladovosti.

Tento projekt spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu.

 

 


×
PředchozíDalší
Načítání