05.10.2010

Modernizace vybavení pro zdravotně postižené, chronicky nemocné a rehabilitaci

Předmětem projektu je pořízení přístrojového vybavení (rehabilitační a cvičící pomůcky, přístroje pro ergoterapii, kryoterapii, mechanoterapii, fyzioterapii a hydroterapii, ultrazvuky, EMG, motodlahy, atd.) v celkové výši 30 mil. Kč v oblasti sekundární prevence o dočasně nebo trvale postižené a chronicky nemocné pacienty, včetně zvýšení kvality systému následné a dlouhodobé péče - rehabilitace. Globálním cílem projektu je zajištění komplexní léčby pacientů po cévních mozkových příhodách, úrazech a operacích a poskytnutí komplexní rehab. léčby a sekundární prevence cerebro a kardiovaskulárních onemocnění. Specifickými cíly jsou zvýšení kvality poskytované péče, rozšíření dostupnosti komplexní rehabilitační péče a zkrácení doby hospitalizace. Hlavním důvodem realizace je zajistit moderní, funkčně a technologicky inovované přístrojové vybavení, které při zvýšené kvalitě poskytované následné péče a včasně zahájeném, intenzivním a komplexně řízeném rehabilitačním procesu umožní zkrátit dobu hospitalizace, odvrátit komplikace a zlepšit soběstačnost pacientů se snahou o jejich navrácení do aktivního života.

Cílovými skupinami jsou pacienti hospitalizovaní na neurologii, traumatologii, interně, kardiochirurgii a lůžkové části rehabilitační kliniky, pro které projekt přináší minimalizaci následků akutních poškození zdraví a zajištění sekundární prevence včetně zvýšení kvality systému následné a dlouhodobé péče včetně rehabilitace. Taktéž zdravotnický personál, který díky zvýšení komfortu prostřednictvím moderního vybavení dle nejnovějších trendů a terapeutických přístupů, získá kvalitnější výstupy vstupující do řídících procesů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu.


×
PředchozíDalší
Načítání