24.09.2010

Nová centrální sterilizace

Oddělení centrální sterilizace FNO, které zajišťuje komplexní přípravu sterilních zdravotnických prostředků pro všechny operační sály a zdravotnická pracoviště FNO, posunul tento krok v rámci daného oboru na opravdu světovou úroveň.

Rozsáhlé stavební úpravy mimo jiné umožnily podstatné zjednodušení přepravy kontaminovaného materiálu do centrální sterilizace a přímočarý návrat naprosto sterilních souprav operačních nástrojů a zdravotnických prostředků zpět na sály a jednotlivá oddělení FNO. „V rámci rekonstrukce byl jako první v republice zprovozněn počítačem řízený centrální dávkovač chemie, který zajistí doplňování speciálních čisticích a dezinfekčních přípravků do mycích systémů, v nichž probíhá dezinfekce a mechanická očista zdravotnických prostředků. Tak bude úkon, který doposud prováděly sestry našeho oddělení, plně automatizován,“ komentuje změny v technologickém vybavení modernizovaného pracoviště Eva Tiefenbachová, vrchní sestra Oddělení centrální sterilizace FNO. „Opravdu zásadním krokem je pořízení dvou velkokapacitních myček, které jsou u nás instalovány rovněž jako první v České republice. Jedna z nich je určena k dekontaminaci transportních kontejnerů, které až doposud ručně čistili a dezinfikovali naši zaměstnanci. Nyní v myčce projdou kontejnery, jejichž úkolem je chránit materiál před kontaminací, procesem mytí s termodezinfekcí. Dokonale dekontaminované pak vyjedou ve sterilní zóně, kde do nich bude naložen sterilní materiál, aby byl transportován po celé nemocnici. Druhá myčka bude určena k dezinfekci a mechanické očistě sterilizačních a dekontaminačních kontejnerů.“

Celý systém provozu centrální sterilizace bude kromě toho napojen na informační systém Medix, který detailně monitoruje celý proces oběhu operačních nástrojů a zdravotnických prostředků. Systém je určen zejména pro pracoviště operačních sálů a centrální sterilizace. Jedná se o jedinečný komplexní produkt, který dokáže řešit veškeré standardní činnosti potřebné k jejich řízení. „Naše sestry pomocí zmíněného systému vyhodnotí, zda proces sterilizace proběhl správně a zda materiál může opustit naše pracoviště,“ pokračuje Eva Tiefenbachová. „Kromě toho systém dokumentuje oběh každé operační soupravy, případně každého operačního nástroje. V rámci zajišťování kvality nemocniční péče jde o významný krok, protože máme přesný záznam o tom, kdo se kterým kusem manipuloval, kdo a jak dezinfikoval, kdo zodpovídá za očistu, kdy a kolikrát prošel nástroj sterilizací. Díky tomu můžeme také vyhodnotit životnost jednotlivých souprav a posoudit finanční výhody nákupu u jednotlivých dodavatelů. V tom spatřujeme obrovský, především ekonomický přínos.“

Všechny úkony prováděné v rámci Oddělení centrální sterilizace FNO směřují k tomu, aby riziko jakékoliv vnější kontaminace bylo nulové a aby zajištění bezpečí pacientů bylo ve vztahu k sterilizovanému materiálu stoprocentní. Objem nástrojů a zdravotnických prostředků, které procházejí sterilizací, je vzhledem k velikosti FNO obrovský. Jen v průběhu prvních osmi měsíců roku 2010 zde bylo v 8 speciálních myčkách provedeno 7110 mycích a dezinfekčních cyklů a vysterilizováno bylo 23 338 souprav operačního instrumentaria a 362 292 kusů jednotlivých zdravotnických prostředků. „Z našich specializovaných pracovišť, jako jsou například oddělení JIP a ARO, k nám mimo jiné přicházejí zdravotnické prostředky, které vyžadují speciální péči. Některé z nich jsou navíc vyrobeny z termolabilních materiálů, takže nesnášejí klasický způsob sterilizace a vyžadují zvláštní způsob ošetření. I na tento trend musíme umět reagovat a dokázat nastavit standard tak, abychom se stoprocentně vyhnuli riziku nozokomiálních nákaz,“ dodává Eva Tiefenbachová.

Podobu, kterou mělo až do právě dokončené rekonstrukce, získalo Oddělení centrální sterilizace FNO v roce 1994. Jeho vznik se však datuje až do 70. let 20. století, kdy bylo jednou z prvních centrálních sterilizací v tehdejším Československu. K centralizaci tehdy vedla snaha o maximální využití finančně náročné sterilizační techniky i úzká specializace tohoto oboru.


×
PředchozíDalší
Načítání