06.10.2010

Modernizace NIS z hlediska zvýšení kvality poskytované péče a snížení bezpečnostních rizik

V rámci projetu bude realizováno několik aktivit, jejímž cílem je sběr a poskytování co nejpřesnějších informací o zdravotnické péči a také zajištění plné podpory informačních technologií. Bude provedena modernizace nemocničního informačního systému tak, aby mohly být údaje o poskytované zdravotní péči evidovány a vyhodnocovány na úrovni odpovídající možnostem dnešních informačních technologií. Zejména se to týká ošetřovatelské dokumentace, dokumentace JIP, záznamů o podání léků a dalších. Samostatnou aktivitou je zavedení objednávacího a vyvolávacího systému pro pacienty na ambulancích. Cílem je zvýšit kvalitu ambulantní péče v oblasti komfortu a rychlosti ošetření. Pro zajištění tohoto cíle, schopnosti měření a hodnocení kvality v této oblasti bude zaveden systém umožňující elektronické objednávání a vyvolávání pacientů do ambulancí. Projekt přinese cílové skupině pacientů zkvalitnění poskytované zdravotní péče.

Celková hodnota projektu, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu, je 30 mil. Kč.


×
PředchozíDalší
Načítání