11.01.2018

Loni se ve Fakultní nemocnici Ostrava narodilo 2 010 dětí, včetně trojčat

Ve Fakultní nemocnici Ostrava se v roce 2017 při 1 923 porodech narodilo 2 010 dětí, z toho 1 003 chlapců a 1 007 děvčat. U 66 procent porodů byl přítomen partner nebo jiný doprovod, například dula. Z vícečetných gravidit se narodilo 178 dětí, z toho jednou trojčata. Porodní váhu pod 2 000 g mělo 240 dětí.

„V průběhu roku jsme zaznamenali stoupající zájem žen z celého regionu o provedení zevního obratu u plodu s koncem pánevním. Ročně jde o zhruba šest desítek obratů. Vzrostl rovněž počet žen se zájmem o vaginální porod po předchozím jednom nebo dvou císařských řezech. Naopak pokračoval trend výrazného poklesu počtu císařských řezů, jichž bylo 26 procent z celkového počtu porodů," informuje doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNO a LF OU, a dodává, že u drtivé většiny císařských řezů byl přítomen partner rodičky. Docent Šimetka rovněž uvedl, že v roce 2017 vzrostl počet hypotrofických plodů, tzn. dětí s nižší váhou v důsledku poruchy funkce placenty, a vysoký byl rovněž počet donošených dětí s poporodními komplikacemi, které byly do ostravské fakultní nemocnice převezeny po porodu z jiných porodnic.

Celkový počet porodů ve FNO v roce 2017 oproti předchozímu roku klesl, což souvisí s výrazným omezením provozu porodnice v souvislosti s dostavbou perinatologického centra. V letošním roce se očekává naopak nárůst počtu porodů a to nejen z důvodu již standardního provozu, ale rovněž z důvodu rozšíření perinatologického centra o nové kapacity.


×
PředchozíDalší
Načítání