16.04.2010

Léčba a prevence CMP

Motto: Cévní mozková příhoda musí být jak zdravotníky, tak veřejností posuzována jako urgentní stav vyžadující co nejrychlejší přijetí do odpovídajícího zdravotnického zařízení a včasné zahájení léčby.

Světový den pro CMP „ STROKE AWARENESS DAY“ je v České republice od roku 2005 rozšířen o kampaň 30 dnů pro léčbu a prevenci CMP.

V letošním roce se kampaň koná od 26. 4. 2010 do 27. 5. 2010. Vyhlašovatelem a odborným garantem tohoto celostátního projektu je Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP. Hlavními koordinátory jsou člen výboru České neurologické společnosti ČLS JEP a Cerebrovaskulární sekce MUDr. Jiří Neumann z Iktového centra Neurologického oddělení KZ a. s. – Nemocnice Chomutov o.z., a Hana Potměšilová, Commedia Praha. Záštitu nad letošní kampaní převzaly Česká neurologická společnost ČLS JEP, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Výbor pro zdravotnictví Parlamentu ČR. Partnery projektu jsou Všeobecná zdravotní pojišťovna, Boehringer-Ingelheim a.s., Sanofi-Aventis s.r.o. a Pfizer spol. s r.o.

Od 26. 4. 2010 do 27. 5. 2010 jsou ve 32 nemocnicích připraveny tzv. dny otevřených dveří s cílem šíření osvěty o CMP. Ve vybraných regionech jsou připraveny odborné semináře pro zdravotníky a prezentace pacientské organizace ICTUS. Kampaň bude dne 27. 4. 2010 oficiálně zahájena tiskovou konferencí v Ústřední vojenské nemocnici v Praze – Střešovicích, včetně představení hlavních témat letošní kampaně a zdravotnických zařízení zapojených do letošního projektu. Během konání 30 dnů bude přístupna e-mailová poradna info@mozkovaprihoda.cz, na kterou mohou zájemci psát své dotazy na odborníky z iktových pracovišť. Více informací na www.mozkovaprihoda.cz, www.ictus.cz, www.cmp.cz.

CMP jsou v ČR hlavní příčinou trvalé invalidity, třetí nejčastější příčinou úmrtí, druhou nejčastější příčinou demence a významnou příčinou deprese a epilepsie u dospělých.

Letošní kampaň má, tak jako v předchozích letech, upozornit na závažnost CMP a na nutnost okamžité reakce při vzniku CMP (volat 155), zvýšit informovanost obyvatel o příznacích, rizikových faktorech, možnostech prevence a také o nutnosti včasného zahájení léčby tohoto onemocnění. Současně je letos pozornost zaměřena na problematiku tranzitorní ischemické ataky a na vztah CMP a jejích rizikových faktorů, zejména hypertenze, hypercholesterolémie a diabetes mellitus. Tranzitorní ischemická ataka (TIA) je přechodná, krátce trvající porucha. Příznaky TIA jsou stejné jako u cévní mozkové příhody, trvají obvykle několik minut a nezanechají trvalé následky. TIA se může objevit dny a týdny před cévní mozkovou příhodou, která již může mít závažné trvalé následky. Nemocní, které postihla TIA, mají až 9x vyšší riziko vzniku cévní mozkové příhody. TIA je proto velmi silným varujícím stavem a signálem, na který je nutno reagovat a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Incidence a prevalence CMP je v naší republice stále vysoká a v posledních letech je pozorován vzrůstající trend a to jak u seniorů, tak u lidí v produktivním věku. Každý rok postihne CMP v naší republice cca 35 000 lidí.

CMP se může dostavit v každém věku, nejčastěji postihuje osoby po 65 roce života, velkou hrozbu, ale představuje již pro osoby nad 50 let. V ČR je velmi vysoký počet CMP u lidí ve věku 49-65 let (2-3x vyšší oproti zemím západní a severní Evropy). I když je diagnostika, léčba i prevence CMP interdisciplinárním úkolem, je to neurologie, která má hlavní a integrující roli v komplexní péči o pacienta s CMP.

V současné době existuje v péči a léčbě pacientů s akutní CMP řada postupů a trendů, které významně zvyšují šance na úspěšné vyléčení s plnou úzdravou nebo minimálními následky. Odpovídající léčebná opatření musí být zahájena včas (např. intravenózní trombolýza do 4.5 hodiny od vzniku prvých příznaků) a na adekvátním pracovišti (iktové jednotky/centra neurologických oddělení)! Velmi důležitou a nezbytnou součástí komplexní péče o pacienta s CMP je také rehabilitace a prevence.

Kampaň 30 dnů pro CMP každý rok poukazuje, že CMP je velmi závažný, akutní a léčitelný stav pokud jsou léčba a péče poskytnuty včas. O CMP by mělo být v laické i odborné veřejnosti stejné povědomí jako o srdečním infarktu.

Více informací poskytnou:

MUDr. Jiří Neumann
e-mail: j.neumann@nspcv.cz
telefon: 732 46 38 20

Hana Potměšilová
e-mail: hana.potmesilova@commedia.biz
telefon: 724 07 30 27


×
PředchozíDalší
Načítání