26.03.2010

XVI. Pařízkovy dny - konference

Ve dnech 25. a 26. 3. 2010 bude v Ostravě probíhat šestnáctý ročník Pařízkových dnů. Mezinárodní konference, jejímiž hlavními organizátory jsou Ústav klinické hematologie Fakultní nemocnice Ostrava a novojičínské Onkologické centrum J. G. Mendela, se tentokrát bude zabývat buněčnou terapií, trombocytopenií, tedy snížením počtu krevních destiček, a poruchami primární hemostázy (srážlivosti krve) u dětí. Konference, která se koná v Nové aule VŠB-TUO, probíhá pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP. Akce se zúčastní zhruba pět set odborníků z České republiky, Slovenska a přednášející z Itálie, Spojených států a dalších zemí.

„Problematika buněčné terapie a kmenových buněk v nehematologických indikacích byla na posledním ročníku konference natolik úspěšným tématem, že jsme se k němu vrátili i letos,“ říká MUDr. Jaromír Gumulec, přednosta Ústavu klinické hematologie FNO a člen předsednictva konference. „Stejně jako loni počítáme v této sekci se dvěma telepřenosy, oba ze Spojených států, které umožní velmi atraktivní diskuzi. Jeden z přenosů se bude týkat využití kmenových buněk při léčbě dolních končetin a druhý bude zaměřen na podobnou léčbu infarktu myokardu a ischemické choroby srdeční. V rámci této sekce vystoupí také MUDr. Hana Klosová z Popáleninového centra s přednáškou o nové metodě využití krevních destiček při léčbě popálenin. Garantem této části konference je MUDr. Václav Procházka, Ph.D., náměstek ředitele FNO pro vědu a výzkum a vedoucí angiolinky FNO.“

Tradičně atraktivní tématikou kongresu je také trombocytopenie. „Myslím, že ještě žádná konference na světě se nezabývala problematikou poklesu počtu krevních destiček v tak širokém spektru, jako letošní ročník Pařízkových dnů. Půjdeme napříč medicínou, to znamená onkologií, interními obory, porodnictvím, budeme se zabývat problematikou pacientů s jaterním onemocněním, kriticky nemocných pacientů atd.,“ pokračuje MUDr. Gumulec, podle nějž lze letos očekávat mnoho zajímavých, interdisciplinárně laděných přednášek. „Význam tématu krevních destiček letos povýší i existence nových léků souvisejících s touto medicínskou oblastí.“

Konference je součástí projektu České hematologické společnosti ČLS JEP, jejíž předseda Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. se akce rovněž zúčastní. „Pozornost jistě upoutají přednášky aktivních špiček v této oblasti, k nimž bezesporu patří profesorka Anna Falanga z Itálie, přední světová kapacita zabývající se problematikou hemostázy u onkologických pacientů, která je autorkou mezinárodních standardních postupů,“ dodává MUDr. Gumulec.

Pařízkovy dny nesou jméno tragicky zesnulého významného českého biochemika MUDr. Milana Pařízka, který stál u zrodu prvního agregometru, přístroje na měření funkce krevních destiček, a který se problematice hemostázy intenzivně věnoval.


×
PředchozíDalší
Načítání