21.05.2021

FN Ostrava otevřela Lipidové centrum

O pacienty s těžko léčitelným vysokým cholesterolem bude nyní pečovat tým Lipidového centra FN Ostrava. Tvoří jej lékaři Interní a kardiologické kliniky a Kliniky dětského lékařství. Vznik nového centra zajistí mnohem komplexnější a efektivnější péči pacientům, u kterých se vysoké hladiny tuků v krvi nedaří dostat do normy pomocí běžných léků.

Pacienti, kteří trpí dyslipidémií – tedy zvýšeným cholesterolem v krvi, mají výrazně zvýšené riziko srdečních i mozkových příhod. A proto je u nich nutné použít všechny dostupné prostředky, které u nich hladinu tuků v krvi upraví. „Máme k dispozici i biologickou léčbu cholesterolu, kterou teď můžeme pacientům nabídnout nejen v rámci kardiologického oddělení, ale nově také v rámci specializované interní ambulance. A protože je mezi pacienty a jejich ošetřujícími lékaři o tuto formu léčby stále větší zájem, chtěli bychom nově otevřenou ambulancí jejich poptávku uspokojit,“ uvedl prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, přednosta Interní a kardiologické kliniky FN Ostrava a lékař Lipidového centra. 

lipid01

K dispozici mají lékaři dva preparáty, které se vpichují do podkoží pomocí jednorázového aplikátoru jednou měsíčně nebo jednou za 14 dnů.  Pro pacienty je to velmi komfortní, a většina z nich léčbu velmi dobře snáší. „Měla jsem hodnotu celkového cholesterolu 15, s novou léčbou jsem se dostala na hodnotu 7. Nemám žádné vedlejší účinky, injekci si aplikuji doma každé dva týdny,“ uvedla jedna z prvních uživatelek biologické léčby a dodala, že vysoký cholesterol mají i oba rodiče. „Výsledky léčby jsou vynikající, u všech nemocných došlo k poklesu hodnot cholesterolu, u naprosté většiny pacientů o více než 40 % výchozích hodnot,“ doplnil další lékař centra MUDr. Marian Branny, Ph.D., primář Kardiovaskulárního oddělení FN Ostrava, které nabízí tuto možnost léčby od loňského léta už téměř 50 nemocným.

lipid03

Velmi často se stane, že vysoké hodnoty lipidů zjistíme, až když pacienta s infarktem hospitalizujeme. Pokud se jedná o dědičnou záležitost, měl by být člověk vyšetřen už v dětství. Proto je součástí našeho týmu také lékař Kliniky dětského lékařství,“ pokračoval profesor Václavík a připomněl, že hodnotu lipidů by měl pravidelně kontrolovat praktický lékař a sledovat rodinnou anamnézu. „Do naší odborné ambulance by měly přijít hlavně děti s rodiči, kteří trpí dědičnou formou cholesterolemie, abychom nemoc včas podchytili a začali léčit,“ vysvětlil člen týmu Lipidového centra FN Ostrava, dětský lékař MUDr. Michael Řepišťák.

FN Ostrava se po vzniku nového Lipidového centra stala součástí celorepublikové sítě odborných pracovišť projektu s názvem MedPed, který zastřešuje Česká společnost pro aterosklerózu.


×
PředchozíDalší
Načítání