16.05.2021

Informace o možnosti návštěv ve FN Ostrava

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 11. 5. 2021 se od
17. 5. 2021 nastavuje režim návštěv hospitalizovaných pacientů ve FN Ostrava takto:

 1. Návštěvní hodiny jsou povoleny vždy ve středu a v neděli v čase od 15.00 do 17.00 hodin. Toto omezení neplatí pro zákonné zástupce dětí.
 2. Zvláštní režim, zejména s ohledem na osobní ochranné pracovní prostředky, mají návštěvníci Kliniky hematoonkologie (ochranné brýle, jednorázové rukavice).
 3. Zákaz návštěv platí u pacientů, kteří jsou v karanténě (suspektní pacienti, pacienti  s potvrzenou nákazou), výjimka je u pacientů v terminálním stádiu.
 4.  Počet návštěvníků u jednoho pacienta ve stejném čase je omezen na 1 osobu.
 5. Navštěvující osoba vyčká u vstupu na oddělení příchodu zaměstnance FN Ostrava, kterému předloží:

a)   negativní výsledek antigenního testu, který nesmí být starší 48 hodin, nebo

b)   certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění covid-19 a od aplikace

druhé dávky očkování u dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky

v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo

c) v případě prodělaného laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 pozitivní výsledek RT-PCR nebo testu, ne staršího 90 dní,

a zkontroluje, zda návštěva nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19.

 1. Návštěva si musí při vstupu a odchodu vydezinfikovat ruce.
 2. Pacient i navštěvující osoba si po dobu návštěvy chrání dýchací cesty respirátorem FFP2.
 3. Návštěvy dodržují odstup 2 metry mezi různými osobami. Kontakt mezi pacientem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a na co nejkratší dobu.
 4. Pokud je to možné, probíhá návštěva ve venkovních nebo ve společných prostorách   k tomuto účelu vyčleněných, za dodržení odstupu 2 metry.
 5. Povolena je přítomnost třetí osoby u porodu, jsou-li splněny tyto podmínky:
 • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo v boxu s vlastním sociálním zařízením,
 • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 • třetí osoba se podrobí stejným pravidlům, jako osoba navštěvující pacienta dle bodu 5.

Vedení FN Ostrava


×
PředchozíDalší
Načítání