08.12.2020

FN Ostrava obsadila v celostátní anketě spokojenosti pacientů 2. místo

Fakultní nemocnice Ostrava se také letos zapojila do celostátního projektu „Nemocnice ČR 2020“, který je zaměřený na čtyři klíčové oblasti. Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, dále Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců a Finanční zdraví nemocnic. V projektu bylo hodnoceno 154 zdravotnických zařízení z celé ČR, která mají  akutní lůžka. FN Ostrava zvítězila v  krajském hodnocení v  kategorii Finanční zdraví a také v kategorii Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů. V této kategorii zároveň obsadila v celostátním žebříčku skvělé 2. místo.

PECET_NNCR_2M_HOSP_PACIENTI_2020_

Toto hodnocení našich hospitalizovaných pacientů je pro nás velmi důležitou zpětnou vazbou. Z výsledků dotazníkového šetření mimo jiné vyplynulo, že ve srovnání s loňskem vzrostl počet pacientů, kteří mají v naši nemocnici maximální důvěru. A vedení nemocnice s potěšením přijalo i výsledek kategorie Nemocnice pro život, která je hodnocena podle jediné otázky: „Jak často se personál nemocnice při komunikaci s Vámi usmívá?“, kde jsme se umístili rovněž na 2. místě v rámci celé ČR,“ uvedla náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA.

PECET_NNK_1M_HOSP_PACIENTI_2020_

Vedení FN Ostrava rovněž přivítalo informaci, že 97,8 % dotázaných pacientů dostalo srozumitelně navržený postup léčby a dále fakt, že vzrostl počet pacientů, kteří si zdravotnické zařízení vybrali na základě doporučení lékaře nebo známých.

Cílem projektu Nemocnice ČR 2020 je sestavit žebříček nemocnic České republiky podle míry bezpečnosti, ale také spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Výstupy projektu pak využívají manažeři nemocnice v krocích, které vedou ke zkvalitnění zdravotní péče. Průzkum organizovala letos už po patnácté společnost HealthCare Institute o.p.s. a i navzdory mimořádné epidemiologické situaci se do něj bylo ochotno zapojit téměř 750 pacientů.


×
PředchozíDalší
Načítání