12.11.2020

Akreditace laboratoří FN Ostrava skončily úspěšně

Úspěšným akreditačním procesem prošla v uplynulém období čtyři laboratorní pracoviště FN Ostrava. Jde konkrétně o laboratoře Krevního centra, Toxikologickou laboratoř Ústavu soudního lékařství, Laboratoře Ústavu patologie a Laboratoře Oddělení lékařské genetiky. Zároveň i Ústav laboratorní medicíny – Oddělení klinické hematologie prošel plánovanou dozorovou návštěvou. I když celý proces probíhal vzhledem k epidemiologické situaci v online režimu, na množství požadovaných kontrolovaných materiálů a dokumentů to žádný vliv nemělo. Jak potvrdili zástupci jednotlivých laboratoří, osobní nepřítomnost auditora na pracovišti rozhodně neznamenala snazší akreditační proces. Spíše naopak.

I když vše probíhalo na dálku a v rozsahu celé normy ČSN EN ISO 15189:2013, vedoucí posuzovatelka velmi pečlivě kontrolovala veškerou požadovanou dokumentaci. Tedy příručku kvality, laboratorní příručku, Standardní operační postup metod a všechny související dokumenty,“ uvedla manažerka kvality Bc. Kateřina Sommer z Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Ostrava. A náročnější, než při osobní přítomnosti auditora, pak byla pro celý tým podle Bc. Kateřiny Sommer zejména praktická část. „Vše se řešilo přes mobilní technologie. Laborantky byly s auditorem ve spojení, procházely jednotlivá pracoviště a online odpovídaly na jeho přímé dotazy, které se týkaly nejen operačních postupů, ale také přístrojového vybavení,“ pokračovala Bc. Sommer. Nebyla identifikována žádná neshoda a hlavně díky práci celého kolektivu byla laboratoři prodloužena akreditace do roku 2025.

laborator1

A úspěšná byla i laboratoř Oddělení klinické hematologie, která je součástí Ústavu laboratorní diagnostiky. Auditor sledoval vybrané vzorky od příjmu, až po vydání výsledku a zaměřil se i na to, jak s nimi jednotliví zaměstnanci pracují. „Dále jsme připravili ke kontrole například protokoly, které souvisí s validací analyzátorů nebo verifikací metod. Auditorka požadovala zaslání dokumentů ke zpracování vytipovaných vzorků s dvojí prioritou. Statimový, který musí být vyšetřen do jedné hodiny a rutinní, který musí být zpracován do dvou hodin od příjmu materiálu. Součástí požadavků u akreditovaných metod bylo zaslání certifikátů externích kontrol kvality a výsledků interních kontrol kvality za určité období, formuláře použitých šarží reagencií u vybraných akreditovaných metod, výpisy provozu lednic a další,“ uvedla Mgr. Lucie Recová, která spolu s primářem oddělení Ing. Martinem Pulcerem, Ph.D., Mgr. Soňou Kolářovou a Mgr. Magdou Bílovskou, akreditaci připravovala. Samotnému procesu předcházela několikatýdenní důkladná revize a příprava všech potřebných dokumentů, které si auditorka vyžádala.

Akreditaci obhájily i Laboratoře Ústavu patologie, kde za udržování systému a celý průběh zodpovídá manažerka kvality  Mgr. Andrea Chrobáková a vedení ústavu. Úspěch ale závisel podle vedoucí laborantky Mgr. Jany Vaculové, Ph.D., na všech zaměstnancích ústavu. „Nesmím také opomenout jednoho pro nás důležitého kolegu, který nad námi bdí a všechny procesy od počátku pomáhal nastavovat, a kterým je Ing. Patrik Kapias, MBA, vedoucí Oddělení řízení kvality FN Ostrava. Akreditace je kompletní a komplexní zkouška systému řízení laboratoře i systému řízení kvality, která potvrzuje, že jsme schopni produkovat přesné a správné výsledky. Jsem moc ráda, že celý kolektiv Ústavu patologie nebere akreditaci pracoviště jako nutné zlo, ale jako běžnou součást rutinní praxe,“ uvedla.

Slova svých kolegyň potvrdila i manažerka kvality Laboratoří Krevního centra FN Ostrava Ing. Kateřina Šinovská. Tady je radost zdvojnásobena. Došlo k prodloužení platnosti udělené akreditace na dalších 5 let a zároveň k rozšíření rozsahu akreditace o jeden postup vyšetření. I na tomto pracovišti komunikovali pracovníci Laboratoří Krevního centra s  posuzovateli pouze elektronicky. „Například zpracování vzorku jsme natočili a odeslali přes mobilní aplikaci. Požadovanou dokumentaci jsme posuzovatelům zasílali elektronicky již několik dnů před samotným procesem a rovněž v průběhu celé akreditace. Jsme rádi, že i za těchto, pro všechny nových podmínek, neshledali auditoři žádné neshody,“ uvedla Ing. Šinovská a dodala, že na úspěchu se podílelo 37 zaměstnanců Laboratoří Krevního centra FN Ostrava.

laborator3.jpg

Posledním pracovištěm, které v listopadu obhájilo akreditaci, jsou Laboratoře Oddělení genetiky FN Ostrava. „V rámci reakreditace laboratoř akreditovala novou diagnostickou metodu, vhodnou pro testování prediktivních onkologických markerů. A dále rozšířila nabídku molekulárně genetických vyšetření o onemocnění a vady srdce, onemocnění ledvin, onemocnění a vady očí, neurodegenerativní a další vzácná dědičná onemocnění. Laboratoř tak aktuálně nabízí testování více než 2 800 genů,“ přiblížil vedoucí laboratoře a zároveň manažer kvality laboratoře RNDr. Alfons Balcar. 

Fakultní nemocnice Ostrava se věnuje kontinuálnímu zvyšování kvality v laboratořích dlouhodobě. „Akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle normy ČSN EN ISO 15 189 mělo od roku 2006 akreditováno pouze Oddělení klinické biochemie. V roce 2012 byla už tímto institutem akreditována všechna laboratorní pracoviště FN Ostrava. Všechny 4 akreditace i plánovaný dozor byly uzavřeny zcela bez neshod. Velké poděkování a gratulace patří za poctivou a pečlivou práci všem zaměstnancům ze zmíněných laboratoří!“ zhodnotil celý proces již zmiňovaný Ing. Patrik Kapias, MBA, vedoucí Oddělení řízení kvality FN Ostrava.


×
PředchozíDalší
Načítání