10.10.2012

FN Ostrava má nový centrální příjem

FNO má jedno z  nejmodernějších příjmových pracovišť v ČR!

V Ostravě dne 10.10. 2012 – Nejnáročnější, největší a nejdelší rekonstrukce za provozu v dějinách Fakultní nemocnice Ostrava je u konce! Právě v těchto dnech byly dokončeny poslední práce na celkové rekonstrukci Oddělení centrálního příjmu (OCP), které se tak stává jedním z nejmodernějších v ČR.

Tato obrovská přestavba a modernizace, která probíhala po celou dobu za plného provozu, byla zahájena v říjnu 2009 a 10. září letošního roku byla oficiálně zkolaudována a ukončena. „Celková investice činí zhruba 99 milionů korun, z toho 66 milionů korun představují náklady spojené s projektovou a stavební činností a zhruba 33 milionů korun bylo vynaloženo na zakoupení nové zdravotnické techniky,“ vysvětluje MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel FNO.

Vzhledem k přímé návaznosti na rekonstrukci Centrální sterilizace (v roce 2009) a především z důvodů zachování provozu urgentního a plánovaného příjmu, musela být tato stavební akce rozdělena do několika etap. Jako první bylo plně zrekonstruováno pracoviště urgentního příjmu, které nově funguje od července 2011. Urgentní příjem nyní svým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky pro příjem kriticky nemocných a zraněných pacientů v přímém ohrožení života. Na manipulační prostor, v němž je pacient převzat od složek přednemocniční péče, navazuje vlastní systém moderních boxů s odpovídajícím vybavením pro diagnostiku a resuscitační péči. Nezbytnou součástí pracoviště je bezprostředně navazující komplexní radiodiagnostický servis s digitálním RTG a moderním CT přístrojem. V případě ohrožení života lze těžce zraněného pacienta operovat na urgentním operačním sále. 

V létě letošního roku byly stavebně dokončeny zbývající prostory Oddělení centrálního příjmu - plánovaný příjem, odborné ambulance konzervativních i operačních oborů, převazovna, zákrokový sálek, sádrovna, denní místnosti personálu a pomocné místnosti. Novinkou pro pacienty i personál bude možnost využití ambulantních expektačních lůžek a rozšíření stanoviště informací o třídící pracoviště, které se nachází  u hlavního vstupu do FNO. „Vlastní přestavbě předcházela dlouhá a náročná příprava,“ vzpomíná MUDr.Stanislav Jelen, primář Oddělení centrálního příjmu. „Naším záměrem bylo rozšířit a zmodernizovat nejen urgentní příjem, ale i pohotovostní a příjmové ambulance, čekárny a vybudovat expektační lůžka.“

„Celá rekonstrukce byla pro nás tvrdým oříškem, ale klobouk dolů před všemi zaměstnanci, kteří se veškerým stavebním změnám dokázali velmi rychle přizpůsobit. Vážím si toho a oceňuji jejich každodenní nelehkou práci ve velmi ztížených podmínkách,“ děkuje s úsměvem Bc. Marie Hegarová, vrchní sestra Oddělení centrálního příjmu, která má na hladkém průběhu rekonstrukce sama obrovskou zásluhu. Kromě běžných povinností v těchto ztížených podmínkách zvládala organizovat stěhování několika různých částí oddělení do náhradních prostorů a zase zpět. „Při rekonstrukci jsme se snažili, aby jednotlivé části oddělení působily vesele a vzájemně barevně ladily a aby veškeré vybavení bylo především účelné a praktické jak pro personál, tak pro pacienty. Samotný provoz ukáže, zda jsme z daných možností volili správně,“ pokračuje paní Hegarová. 

V tuto chvíli je Oddělení centrálního příjmu zcela zrekonstruováno a zmodernizováno. Ambulance a čekárny jsou vybaveny novým nábytkem a interiéry získaly zcela nový moderní vzhled. Nechybí ani špičkové přístroje a lékařské vybavení. Ihned po slavnostním otevření bude zahájeno stěhování jednotlivých ambulancí z náhradních prostor. Etapově bude rovněž probíhat zprovoznění počítačové sítě, komunikačních prostředků a všech informačních systémů, včetně vyvolávacího systému pro pacienty.

„Máme za sebou několik let tvůrčí práce na projektu a několik let práce v náhradních prostorách. Obojí bylo spojeno s vysokými nároky na psychiku, trpělivost a vstřícnost a za to patří velký dík jak zaměstnancům, tak i pacientům. Věříme, že vynaložené úsilí, čas a nemalé finanční prostředky přinesou očekávaný výsledek,“ dodává MUDr.Stanislav Jelen, který již nyní má další plány do budoucna. „Přál bych OCP například zprovoznění digitálního dispečinku urgentního příjmu pro datovou komunikaci s  přednemocniční péčí, chtěli bychom také zintenzívnit přípravu pracoviště v rámci krizové připravenosti (CBRNE problematika) a dále rozvíjet krizovou intervenci v programu CISS (Critical Incident Stress Syndrome) a CISM (Critical Incident Stress Managment).“

Největší rekonstrukce tzv. „za chodu“ v dějinách FNO je u konce. Nemocnice se může pochlubit jedním z nejmodernějších příjmových pracovišť s nejkomplexnějším vysokoprahovým příjmem pacientů v ČR. Oddělení centrálního příjmu je schopno zajistit špičkovou péči akutním a urgentním pacientům a je plně srovnatelné s podobnými pracovišti ve střední Evropě.×
PředchozíDalší
Načítání