20.11.2019

Fakultní nemocnice Ostrava obhájila na další tři roky akreditaci - splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy

Zaměstnanci Fakultní nemocnice Ostrava při léčbě a péči o pacienty dodržují nejpřísnější bezpečnostní standardy. K takovému verdiktu došli po čtyřdenním šetření členové Spojené akreditační komise (SAK), která pro svou auditorskou práci musela od Ministerstva zdravotnictví ČR získat statut oprávněné osoby. Auditoři s letitou praxí ve zdravotnictví se na klinikách, operačních sálech, ale také třeba v čistírně odpadních vod anebo ve strojovně pohybovali od 21. do 24. října 2019.

logo-Akreditace

Kliniky a pracoviště FNO si nezávislá komise vybrala podle vlastního rozhodnutí. Žádné pracoviště dopředu nevědělo, jestli je komisaři navštíví. Připravena byla celá nemocnice,“ přiblížil akreditační pravidla náměstek ředitele FNO pro léčebnou péči MUDr. Josef Srovnal.

Akreditace SAK je v ČR ta nejnáročnější. Je složena z 97 posuzovaných standardů, tedy notně více, než je legislativní základ, který čítá 17 standardů. „Například na operačních sálech komisaři kontrolovali, jestli je bezchybně dodržen bezpečnostní proces u pacienta a přístrojová technika prošla všemi preventivními bezpečnostními kontrolami, prověřili  činnosti související s podáváním a skladováním léků, s dokumentováním poskytnuté ošetřovatelské péče, zaměřili se na sledování bolesti u pacientů a na komunikaci s handicapovanými pacienty,“ vyjmenovala z kontrolovaných oblastí PhDr. Andrea Polanská, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči.

Akreditace, tedy posouzení nastaveného systému kvality nemocnice nezávislou třetí stranou, je v ČR zcela dobrovolná. Fakultní nemocnice Ostrava ji podstupuje již od roku 2007 vždy v tříletých intervalech. „Akreditace je založena na posuzování dat shromážděných v průběhu celého tříletého období a především na tom, jak jsou tato data využívána pro zvyšování kvality a bezpečí všech procesů,“ doplňuje Ing. Patrik Kapias, MBA, vedoucí Oddělení řízení kvality, který je odpovědný za celý akreditační proces v nemocnici.

„My jsme chtěli tímto krokem prokázat, že kvalita a bezpečí celého procesu péče o pacienta jsou pro nás velmi důležité. A pozitivní výsledky šetření nezávislou třetí stranou potvrdily to, co jsme předpokládali. Bezpečnost při léčbě je v naší nemocnici stejně kvalitní, jako léčení samotné a našim zdravotníkům za to osobně velmi děkuji,“ řekl po obdržení výsledku auditu ředitel Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA.

 ×
PředchozíDalší
Načítání