20.04.2010

CyberKnife dává naději onkologickým pacientům

V dubnu 2010 bude ukončena dostavba Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava o novou ozařovnu, která vytváří zázemí pro provoz unikátního ozařovacího přístroje s názvem CyberKnife - kybernetický nůž. „Cyberknife je špičkový robotický ozařovač, první svého druhu na území střední a východní Evropy, který podstatně rozšíří léčebné možnosti ostravské onkologie," uvedl Marek Šnajdr,
1. náměstek ministryně zdravotnictví a doplnil, „ostravská onkologie dnes patří mezi špičku ve střední Evropě a může garantovat pacientům širokého okolí nejmodernější léčbu dle světových standardů, zabezpečovanou skvělými odborníky a špičkovou technikou.“

„Zásadní modernizace FN Ostrava jsme si stanovili jako jednu z priorit Ministerstva zdravotnictví ČR v létech 2007 – 2010. Komplexní dokončení rekonstrukce Onkologické kliniky, včetně jejího přístrojového vybavení, patří mezi tyto kroky,“ dodal Marek Šnajdr

Onkologickým pacientům z České republiky a přilehlých oblastí tak dává novou naději…

Když se řekne CyberKnife

„Tento špičkový robotický ozařovač je průmyslově vyráběn teprve od roku 2001, takže jde opravdu o nejžhavější světovou novinku na poli onkologické léčby. Kybernetický nůž, který podstatně rozšíří léčebné možnosti našeho pracoviště, funguje podobně jako gama nůž. Nespecializuje se však jen na oblast mozku, ale léčí nádory i v jiných oblastech těla,“ konstatuje MUDr. David Feltl Ph.D., MBA přednosta Onkologické kliniky FNO. „CyberKnife ozařuje s deset- až třicetkrát větší přesností než jiné lineární urychlovače, takže dokáže podpořit naše schopnosti a možnosti jak v oblasti neuroonkologie, tak i mimo oblast mozkové tkáně. CyberKnife je pomocí robotického ramene schopen vysílat svazek velmi tenkých paprsků z téměř každé pozice a ozařované místo i robotické rameno jsou nepřetržitě monitorovány a kontrolovány počítačem. Systém umí kontrolovat pozici nádoru během ozařování, takže reaguje na sebemenší pacientovy pohyby tak, aby nedošlo k poškození zdravé tkáně a záření bylo zacíleno pouze na nádor. Jeho sofistikovaný software sleduje pohyblivý cíl nádoru například v plících nebo játrech a dokáže směr ozařování tomuto pohybu přizpůsobit s přesností na 2 mm. To doposud nebylo možné, i u nehybných cílů jsme zatím pracovali s přesností na 3 mm.“

Právě díky této extrémní přesnosti podstatně rozšíří možnosti v oblasti léčby malých nádorů v blízkosti životně důležitých struktur. „Jde například o karcinomy plic, prostaty, jater, slinivky, hlavy a krku, umožní ozařovat oblast mozku a míchy, metastáz i recidivujících nádorů. Limit je zhruba do 5 cm velikosti nádoru,“ říká MUDr. Feltl. „Kybernetický nůž je prostě obrovským přínosem pro pacienty z celé republiky i z okolních zemí, které podobný přístroj zatím nemají k dispozici. Pokud jde o komfort pacientů, léčba pomocí CyberKnife probíhá ambulantně. Na rozdíl od radioterapie, která probíhá ve frakcích a trvá 6 až 8 týdnů, CyberKnife umožňuje tzv. radiochirurgii, to znamená, že pracuje jednorázově nebo v několika málo aplikacích. Místo osmi a půl týdne bude pacient léčen 2-10 dnů se stejným výsledkem, nižší toxicitou a ve srovnání s léčbou cytostatickou nebo biologickou i levněji.“

Neinvazivní léčba pomocí kybernetického nože je rychlejší, účinnější, bezbolestná a nemá závažné vedlejší účinky. Nevyžaduje fixační rámy ke stabilizaci pacienta, který ani nemusí zadržovat dech, není třeba přistupovat k anestézii.

Modernizovaná klinika se stává špičkou v léčbě malých nádorů

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Ostrava prošlo od listopadu 2008 rozsáhlou rekonstrukcí v celkové hodnotě přes 600 milionů Kč, 200 milionů korun z této částky představovalo pořízení CyberKnife.

„Rozvoj onkologické péče patří k základním strategickým cílům naší nemocnice,“ konstatuje MUDr. Svatopluk Němeček, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava. „Zároveň šlo o strategickou investici ministerstva zdravotnictví. Tento krok směřuje k zdokonalení a prohloubení systematické radiochirurgické péče v oblasti onkologie v rámci republiky. Gama nůž v Praze, kybernetický nůž v Ostravě.“

Onkologické centrum FNO patří ve střední Evropě ke špičce v oboru a garantuje pacientům širokého okolí nejmodernější léčbu podle světových standardů. Kromě toho je součástí sítě třinácti specializovaných onkologických center v České republice a největším onkologickým pracovištěm v Moravskoslezském kraji.

Centrum má k dispozici nejmodernější techniku, mimo jiné dva lineární urychlovače s vysokoenergetickými fotony a urychlenými elektrony, virtuální simulátor, brachyterapii s vysokým dávkovým příkonem, a týmy špičkových odborníků. „Kdybychom nebyli připraveni, kdyby naše onkologické centrum nemělo špičkové výsledky, nebylo by účelné kybernetický nůž pořizovat. Naše dosavadní výsledky i přijetí tohoto velmi ambiciózního a rozsáhlého projektu prokazuje, že jsme schopni tuto vysoce sofistikovanou techniku provozovat na vysoké odborné úrovni “ pokračuje MUDr. Němeček.

V průběhu rekonstrukce byla modernizována Onkologická klinika FNO i Klinika nukleární medicíny FNO, velmi podstatnou součástí rekonstrukce bylo rozšíření Onkologické kliniky FNO o novou ozařovnu, která vytváří zázemí pro CyberKnife. „Chtěli jsme nejen výrazně modernizovat budovy, ale také přeorganizovat systém péče. Nyní jsou k dispozici větší čekárny, větší aplikační místnosti pro chemoterapii, v ambulancích je zaveden elektronický systém pořadníku pacientů,“ konstatuje MUDr. Němeček. „Vznikly zde velké výukové prostory a posluchárna pro 30 studentů, stavebně a logisticky je oddělen trakt pro ambulantní pacienty, trakt pro nemocniční pacienty a studenty. Ti by se tak neměli potkávat, pokud sami nebudou chtít, což je nesmírně důležité jak z hlediska hygieny a plynulosti provozu, tak i z hlediska etiky. Je vytvořeno hematologické lůžkové oddělení, jednotka intenzivní onkologické péče přejde pod Ústav klinické hematologie, což výrazně zkvalitní péči o pacienty se zhoubnými nádory krvetvorby. Onkologická klinika se pak soustředí především na léčbu ostatních zhoubných nádorů s důrazem na radiační onkologii, kde patříme ke špičkám v oboru.“

Spolupráce s českými i zahraničními pracovišti

Ostravský pětičlenný tým lékařů, fyziků a radiologických asistentů má za sebou školení ve Spojených státech, přímo v tréninkovém centru Accuray, výrobce CyberKnife, koncem března proběhne další školení v italském referenčním centru a závěrečná část přípravy prvního českého týmu pracujícího s CyberKnife proběhne po instalaci kybernetického nože přímo na místě, kdy budou českým odborníkům u léčby prvních pacientů asistovat aplikační specialisté ze San Franciska. Tato fáze proběhne ve chvíli, kdy přístroj projde všemi zkouškami a budou provedeny všechny potřebné legislativní kroky z jeho zprovoznění.

„Věřím, že pojišťovny přistoupí k léčbě novou technologií osvíceně a že umožní léčbu pacientů v co nejširším spektru,“ poznamenává MUDr. Feltl, přednosta Onkologické kliniky FNO, s tím, že klinika je prostřednictvím kybernetického nože schopna léčit 600 až 800 indikovaných pacientů ročně. Indikace přitom bude vycházet z velmi přesného seznamu indikací, které již nemocnice předložila Ministerstvu zdravotnictví ČR.

„Počítáme také se spoluprací s ostatními českými onkologickými pracovišti, například s pražskou Nemocnicí Na Homolce, která od jara letošního roku pracuje s novým gama nožem,“ pokračuje přednosta kliniky. „Rozhodně totiž nejde o konfrontaci schopností obou přístrojů, gama nože a CyberKnife. Gama nůž na Homolce, kde je i obrovské neurochirurgické centrum, má velké možnosti v oblasti léčení nádorů mozku a pracuje s podstatně kratšími ozařovacími časy, CyberKnife léčí nádory v celém těle. To odpovídá i zaměření našeho onkologického centra, které je univerzálnější a léčí množství pacientů s jinými diagnózami, než je nádor mozku. Zatímco tento přístroj může 6 až 7 pacientů denně, kybernetický nůž 2 až 3.“

Ostravští onkologové samozřejmě počítají s tím, že v souvislosti s CyberKnife vznikne školicí centrum, které umožní další vzdělávání českých i zahraničních odborníků, centrum se připravuje stát se součástí Cyber Knife Society - sdružení pracovišť, která mají kybernetický nůž. V rámci tohoto společenství jsou pořádány telekonference, mítinky, stáže, probíhá výměna zkušeností, spolupracuje se na dalším výzkumu. Z pohledu Komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Ostrava jde o další krok ke zvýšení světové prestiže české onkologie.

Historie CyberKnife

Historie CyberKnife úzce souvisí se Stanfordskou univerzitou a profesorem neurochirurgie Johnem Adlerem. Právě tento muž stál u zrodu kybernetického nože, jehož prvním exemplářem byl první pacient ve Stanfordu léčen v roce 1994. Do roku 2001, než byl CyberKnife schválen FDA (U.S. Food and Drug Administration), fungoval jako prototyp určený ke klinickému testování. Od roku 2001, kdy začal být kybernetický nůž průmyslově vyráběn, je na světě v provozu zhruba 160 těchto přístrojů, z toho asi 70 % cyberknifů je ve Spojených státech. Na území Evropy je 12 exemplářů, Ostrava je třináctá.

Ještě v první polovině 20. století nebyly radiační přístroje schopny dosáhnout hloubkové dávky a ozářit nádory uvnitř pacientova těla. Vše se změnilo v 50.letech minulého století, kdy byl, mimochodem rovněž ve Stanfordu, zkounstruován lineární urychlovač. Tento ozařovací přístroj umožnil aplikaci dostatečných hloubkových dávek a dramaticky rozšířil možnost léčby onkologických onemocnění.


×
PředchozíDalší
Načítání