09.10.2012

20 let transplantačního centra

Už dvacet let má Moravskoslezský kraj své transplantační centrum

V roce 1992 vzniklo v tehdejší krajské nemocnici, dnešní Fakultní nemocnici Ostrava, nejmladší ze sedmi transplantačních center v republice. V říjnu 2012 za sebou mělo Transplantační centrum FNO, které ve čtvrtek 11. října oslaví své dvacáté výročí seminářem v ostravském hotelu Imperial, už 792 transplantací ledvin.

„Transplantační centrum vzniklo v Ostravě díky docentovi Rudolfovi Michalskému, který odběry a transplantace prováděl už v chirurgickém oddělení krajské nemocnice," vrací se k založení centra jeho vedoucí lékař MUDr. Jiří Samlík, který v čele tohoto pracoviště stojí od roku 2002. „V letech 1995 a 1998 zde bylo provedeno také 12 transplantací jater. Pacienti byli velmi spokojení, žili velmi dlouho s dobrou funkcí transplantovaného orgánu. Ten čtyřem pacientům funguje bez problémů dodnes. Navíc jsme jednomu z pacientů, jimž jsme transplantovali játra, letos transplantovali i ledvinu."

Odborníci ostravského transplantačního centra si v roce 2002 ve švédském Upsale vyzkoušeli možnost transplantace ledvin od žijících dárců a ve stejném roce úspěšně provedli jako první v republice laparoskopický odběr ledviny ze žijícího dárce. „Jde o výkon, který je mnohem šetrnější k dárci. Po deseti letech praxe je dnes navíc laparoskopický odběr už běžnou záležitostí," konstatuje MUDr. Samlík. Dodává však, že zatímco ve Spojených státech probíhá díky dobrovolným dárcům 50 procent transplantací a ve Švédsku dokonce 70 procent, u nás představují orgány darované dobrovolnými dárci jen asi 10 procent transplantací. „Například v našem centru bylo provedeno 52 transplantací ze žijících dárců z celkového počtu 792. Přitom výhody příbuzenské transplantace, kdy ledvinu mohou nemocnému darovat jeho rodiče, sourozenci, děti, manžel nebo manželka, jsou nesporné, pacient nemusí čekat, zda se podaří nalézt vhodného dárce. V krajním případě může být dárcem i přítel, zde však dárcovství prochází složitým šetřením, aby bylo vyloučeno dárcovství za úplatu."

Transplantační centrum FNO dokáže k transplantacím využít také ledviny odebrané velmi malým dětem, které zemřely, ale jejich orgány bylo možné využít ve prospěch člověka s nemocnými ledvinami. „Jedna malá ledvina by pro dospělého člověka nestačila, proto odebíráme obě najednou a transplantujeme je společně jednomu pacientovi. Těchto velmi náročných transplantací mnohdy provázených komplikacemi jsme zatím provedli deset. V osmi případech zůstala funkce ledvin zachována, dva pacienti později zemřeli, ale s fungujícími štěpy," pokračuje vedoucí lékař centra.

Během dvaceti let činnosti Transplantačního centra FNO se transplantační medicína posunula mnohem dál. „Transplantace ledvin je standardní výkon, který se už několik let nemění," uzavírá MUDr. Jiří Samlík. „Mění se však přístup k transplantovaným orgánům. Dříve byly zemřelým dárcům odebírány jen zcela zdravé orgány, v současné době, kdy poptávka po orgánech k transplantacím stoupá, směřuje celosvětový trend k využívání orgánů také od lidí, kteří sice nebyli zdravotně zcela v pořádku, ale jejichž orgány jim umožňovaly normální způsob života. Víme, že stejně tak budou sloužit i našim pacientům, jejichž ledviny přestávají fungovat a oni musejí být napojeni na umělou ledvinu. Je třeba si uvědomit, že léčba pomocí umělé ledviny je pro pacienta náročná. Musí na dialýzu, kde stráví až šest hodin, docházet třikrát týdně. Je na ní závislý, nemůže například cestovat. Kromě toho se těsně před dialýzou necítí nejlépe, stává se, že někteří lidé mají problémy i s prudkou změnou v organismu po dialýze. Navíc časem, po několika letech dialýzy, dochází k zhoršení zdravotního stavu, většinou v oblasti kardiovaskulární. Kromě toho není dialýza levnou záležitostí, roční náklady se pohybují kolem jednoho milionu korun. Přitom náklady na transplantaci představují v prvním roce zhruba 0,5 až 0,75 milionu korun včetně léků, v dalších letech jde už jen o náklady na léky. Největší výhodou transplantace ledvin však je, že pacient žije jako zdravý člověk."

Aby se kvalita péče o pacienty ještě zvýšila, chystá se ostravské transplantační centrum, které se řídí současnými trendy medicíny, k zakoupení přístroje, který umožňuje proplachování ledvin zemřelých dárců a sledování parametrů napovídajících, zda transplantovaná ledvina bude příjemcem dobře přijata. „K výhodám patří to, že při proplachování můžeme podávat léky, které zlepší funkci ledviny, i to, že proplachovanou ledvinu můžeme pacientovi transplantovat do dvou dnů jako plánovaný výkon. Pokud totiž ledvina není proplachována, je třeba ji transplantovat co nejrychleji, takže často jako urgentní výkon. Pořízením proplachovacího přístroje tedy snížíme riziko související s každým urgentním výkonem."

K 31. 12. 2011 čekalo v České republice na transplantaci orgánů 929 pacientů, z toho na transplantaci ledviny čekalo 681 pacientů. Na čekací listině Transplantačního centra FNO bylo v říjnu 2012 zapsáno 75 pacientů čekajících na transplantaci ledviny. V České republice žije celkem 5868 pacientů s funkčním transplantovaným orgánem, z toho s transplantovanými ledvinami 3976.


×
PředchozíDalší
Načítání