Práce nebo jiná obdobná činnost

Prací nebo jinou obdobnou činností se tak rozumí:


a) zaměstnání,
b) služba,
c) samostatná výdělečná činnost,
d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. „volený orgán“),
f) správa svěřenského fondu,
g) dobrovolnická činnost,
h) odborná praxe, stáž, nebo
i) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
 
Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se směrnicí rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.
 

Whistleblowing Officer
Tomáš Kurka
Telefon+420 597 372 282
Telefon+420 771 298 774
Emailoznamovatel@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání