Odvetná opatření

Odvetným opatřením může být zejména:


a) zproštění výkonu státní služby, zařazení mimo výkon státní služby nebo skončení služebního poměru,
b) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
g) diskriminace,
h) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
i) služební hodnocení nebo pracovní posudek,
j) ostrakizace,
k) neumožnění odborného rozvoje,
l) změna rozvržení pracovní nebo služební doby,
m) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
n) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
o) zásah do práva na ochranu osobnosti.  
 

Whistleblowing Officer
Tomáš Kurka
Telefon+420 597 372 282
Telefon+420 771 298 774
Emailoznamovatel@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání