Oblasti vymezené předpisem Evropské unie

Oblastmi upravenými právními předpisy Evropské unie se rozumí oblast:

 

a)      finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,

b)      daně z příjmů právnických osob,

c)      předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

d)      ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,

e)      bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

f)       ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,

g)      radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

h)      zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,

i)        ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

j)        ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

k)      ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

l)        fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory. 

 
Kompletní seznam právních přepisů spadajících do věcné působnosti Směrnice (EU) je zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti v sekci Právní úprava a metodické doporučení:  https://oznamovatel.justice.cz/
 
 

Whistleblowing Officer
Tomáš Kurka
Telefon+420 597 372 282
Telefon+420 771 298 774
Emailoznamovatel@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání