Ambulantní péče pro dospělé

 

Psychiatrická i psychologická péče pro dospělé

 

Ambulantní úsek poskytuje psychiatrickou a psychologickou péči pro pacienty starší 18let zahrnující plné spektrum duševních poruch, součástmi jsou následující ambulance:

 

Ordinační doba:

po – pá od 7:00 do 15:00

 

Kontakt:

597 373 209

Popis umístění: pavilon Y

 


 

Všeobecné psychiatrické ambulance

Poskytují základní i specializovanou psychiatrickou péči v oblasti úzkostných poruch, poruch nálady, psychotických onemocnění, somatoformních poruch, poruch příjmu potravy, poruch osobnosti aj.

 


 

Gerontopsychiatrická ambulance

Poskytuje ambulantní psychiatrickou péči seniorům nad 70 let s celým spektrem duševních poruch, např. pacientům s demencemi, organickými afektivními a úzkostnými poruchami, organickými psychotickými poruch aj., pomoc zde nacházejí rovněž pacienti s poruchami spánku nebo tendencí k nadužívání léků.

 


 

Adiktologická ambulance

 • Poskytuje ambulantní formou diagnostickou, preventivní, poradenskou a edukační péči s možností krátkodobé terapeutické intervence pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, problémové uživatele či osoby experimentující s drogami.
 • Současně se věnuje klientům s nelátkovými závislostmi, jako je gambling či závislost na internetu.

 

Ambulance je určena především pro motivované klienty, případně klienty, kteří se vážně zajímají o možnost léčby. V případě zájmu člověka s problémem či jeho blízkých o seznámení s možnostmi řešení závislosti je nutné využít nízkoprahových sociálních služeb, které základní poradenství zajistí. Program je určen pro klienty od 18 let, včetně jejich rodinných příslušníků.

Hlavními službami, které ambulance poskytuje, je adiktologická edukace, včasná diagnostika a krátkodobá terapie.

V případě zájmu kontaktujte:

PhDr. Radka Mohylová /adiktolog/ - 776326133, e-mail: radka.mohylova@fno.cz

 

Osobám závislým na alkoholu nabízíme navíc možnost léčby formou skupinové psychoterapie.

Protialkoholní skupinová psychoterapie probíhá:  každou středu od 15 – 16.30 hodin.

Skupina je smíšená /muži, ženy/. Může sloužit jako návazná péče po ústavní léčbě či detoxu nebo jako primární ambulantní forma léčby po doporučení psychiatrem/psychologem/adiktologem. Pro zařazení do skupiny je nutný individuální pohovor s terapeutem skupiny.

 

V případě zájmu kontaktujte:

 PhDr. Kateřina Budirská /psycholog/ - 597374239, e-mail: katerina.budirska@fno.cz

 PhDr. Radka Mohylová /adiktolog/ - 776326133, e-mail: radka.mohylova@fno.cz

 

Poradenství pro příbuzné závislých klientů: PhDr. Radka Mohylová, tel.: 776326133

 


 

Sexuologická ambulance

Poskytuje péči mužům i ženám s funkční sexuální poruchou. Léčbu podstupují pacienti s poruchou sexuální touhy, orgasmu či erekce. Pomoc je poskytována mužům s předčasnou ejakulací. V sexuologické ambulanci absolvují ochranná léčení uložená soudem pacienti s poruchou sexuální preference. Pacienti s takovou poruchou však mohou zahájit léčbu rovněž na vlastní žádost. Ambulance poskytuje péči mužům i ženám s poruchou sexuální identity - transsexualismem. Multidisciplinární tým lékařů pomáhá pacientům při náročné léčbě vedoucí ke změně pohlaví. Ambulance poskytuje pomoc v psychické krizi pacientům s HIV/AIDS, jejich partnerům a příbuzným. Nevěnujeme se léčbě poruch plodnosti a léčbě infekčních sexuálně přenosných onemocnění. Tento typ péče poskytují centra asistované reprodukce a v druhém případě dermatovenerologické ambulance.

 


 

Ambulance klinické psychologie

Psychologické ambulance poskytují péči dospělým pacientům s plným spektrem duševních onemocnění i krizových stavů. Věnují se převážně psychologické diagnostice a střednědobé psychoterapeutické péči různými psychoterapeutickými přístupy (převážně interpersonální, psychodynamicky a kognitivně-behaviorální směry).

 


 

Pracoviště repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS)

Ve spolupráci s Neurologickou klinikou poskytuje biologickou metodu léčby vhodnou pro pacienty s některými neurologickými a psychickými chorobami, zvl. pak léčbu farmakorezistentní depresivní poruchy.

Ve spolupráci s Neurologickou klinikou provádíme biologickou metoda léčby vhodnou pro pacienty s některými neurologickými a psychickými chorobami. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) je neinvazivní metoda, při které jsou účinkem krátkých pulsů silného magnetického pole stimulovány nervové buňky mozkové kůry. Dochází tak ke změnám regulace serotoninu, noradrenalinu, dopaminu, hormonu kortikoliberinu a mozkového neurotrofního faktoru, které hrají důležitou roli při vzniku poruch nálady a dalších psychických poruch. Oproti elektrokonvulzivní léčbě jde o výkon bez potřeby celkové anestezie a je prováděný ambulantní formou.

 

Hlavní indikací je:

 • léčba depresivní poruchy
 • zmírnění sluchových halucinací, tinnitu
 • zmírnění neuropatické bolesti
 • obsedantně kompulsivní poruchy experimentálně: halucinatorní syndromy, záchvatovité přejídání, ovlivnění bažení po alkoholu a jiných drog
 • užití ke zmírnění některých příznaků Parkinsonovy choroby

 

Terapeutická stimulace je aplikována 5x týdně (pondělí až pátek) po dobu 2-3 týdnů. Před výkonem nejsou od Vás vyžadovány žádné speciální postupy, žádoucí je však jednorázové provedení vyšetření mozku magnetickou rezonancí, která umožňuje zpřesnit lokalitu, v níž dochází ke stimulaci. 
Výkon je plně hrazen z prostředků všeobecného zdravotního pojištění.

  

Ambulantní péče pro dospělé

Psychiatrická i psychologická péče pro dospělé pacienty probíhá v nově zrekonstruovaném Pavilonu Y (dřívější tzv. „infekční vrátnice“, resp. „zadní bufet“) v blízkosti lůžkové stanice

Objednávání pacientů:

597 373 209

 

psych-1

 

 • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1923.jpg
 • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1925.jpg
 • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1931.jpg
 • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1941.jpg
 • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1956.jpg

Zástupce primáře pro léčebnou péči
MUDr. Petr Dostálek
Telefon+420 597 373 283

EmailJavaScript@@cGV0ci5kb3N0YWxla0Bmbm8uY3o%3D
Zástupce primáře pro výchovnou a vědeckou činnost
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
Telefon+420 597 373 209

EmailJavaScript@@bWFydGluLmh5emFAZm5vLmN6
Odborný garant pro výuku LF OU
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Telefon+420 597 373 320

EmailJavaScript@@ZXZhLmNlc2tvdmFAZm5vLmN6
×
PředchozíDalší
Načítání