Ambulantní péče pro dospělé

 

Psychiatrická i psychologická péče pro dospělé

 

Ambulantní úsek poskytuje psychiatrickou a psychologickou péči pro pacienty starší 18let zahrnující plné spektrum duševních poruch, součástmi jsou následující ambulance:

 

Ordinační doba:

po – pá od 7:00 do 15:00

 

Kontakt:

597 373 840

Popis umístění: pavilon Y

 

Všeobecné psychiatrické ambulance

Poskytují základní i specializovanou psychiatrickou péči v oblasti úzkostných poruch, poruch nálady, psychotických onemocnění, somatoformních poruch, poruch příjmu potravy, poruch osobnosti aj.

 

Gerontopsychiatrická ambulance

Poskytuje ambulantní psychiatrickou péči seniorům nad 70 let s celým spektrem duševních poruch, např. pacientům s demencemi, organickými afektivními a úzkostnými poruchami, organickými psychotickými poruch aj., pomoc zde nacházejí rovněž pacienti s poruchami spánku nebo tendencí k nadužívání léků.

 

Adiktologická ambulance

 • Poskytuje ambulantní formou diagnostickou, preventivní, poradenskou a edukační péči s možností krátkodobé terapeutické intervence pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, problémové uživatele či osoby experimentující s drogami.
 • Současně se věnuje klientům s nelátkovými závislostmi, jako je gambling či závislost na internetu.

Ambulance je určena především pro motivované klienty, případně klienty, kteří se vážně zajímají o možnost léčby. V případě zájmu člověka s problémem či jeho blízkých o seznámení s možnostmi řešení závislosti je nutné využít nízkoprahových sociálních služeb, které základní poradenství zajistí. Program je určen pro klienty od 18 let, včetně jejich rodinných příslušníků.

 

Individuální péče:

Hlavními službami, které ambulance poskytuje, je adiktologická edukace, včasná diagnostika a krátkodobá terapie.

V případě zájmu kontaktujte:

Mgr. Tereza Kováčová /adiktolog/ - 735146535 , e-mail: tereza.kovacova2@fno.cz

 

Skupinová péče 

Skupiny jsou smíšené (muži a ženy). Mohou sloužit jako návazná péče po ústavní léčbě či detoxu nebo jako primární ambulantní forma léčby po doporučení psychiatrem/psychologem/adiktologem. Pro zařazení do skupiny je nutný individuální pohovor s terapeutem skupiny.

Protialkoholní skupinová psychoterapie probíhá každou středu 15:00 – 16.30 hodin. V případě zájmu kontaktujte:

PhDr. Kateřina Budirská /psycholog/ - 597373851, e-mail: katerina.budirska@fno.cz

Mgr. Tereza Kováčová /adiktolog/ - 735146535, e-mail: tereza.kovacova2@fno.cz

Skupinová psychoterapie pro patologické hráče probíhá vždy v sudé středy 16.30 - 18.00. V případě zájmu kontaktujte:

Mgr. Tereza Kováčová /adiktolog/ - 735146535, e-mail: tereza.kovacova2@fno.cz

V současné době je skupinová psychoterapie pro patologické hráče pozastavena

 

Poradenství pro příbuzné závislých klientů:

V případě zájmu kontaktujte: Mgr. Tereza Kováčová, tel.: 735146535, e-mail:  tereza.kovacova2@fno.cz

 

Hráčská skupina probíhá vždy v sudé středy od 16.30 - 18.00.

 

 • Denní stacionář

  po – pá:7:00 - 15:30

   

  Denní stacionář se nachází v pavilonu Y v areálu ambulantních pracovišť pro dospělé. Byl otevřen v roce 2017 za významného přispění finančních prostředků z Norských fondů. Jeho cílem je uplatnit metody komplexní rehabilitační péče a umožnit časný přechod pacientů z lůžkového oddělení do režimu intenzivní ambulantní léčby. Za účelem maximální návaznosti léčby zajišťuje péči v denním stacionáři personál s úvazkem na lůžkové stanici. 

  V současnosti probíhají denně dva programy léčby – v dopoledních hodinách program pro pacienty s psychotickým onemocněním, v odpoledních hodinách program pro pacienty s neurotickými poruchami.

   

  Denní stacionář pro pacienty s psychotickými poruchami

  Cílem péče v denním stacionáři pro pacienty s psychotickými poruchami je zkrácení nutné doby hospitalizace, uplatnění komplexních přístupů léčby zahrnující péči o tělesné zdraví, včasná aktivizace a rozcvičení psychických funkcí, zlepšení postoje pacientů k nemoci a jejich aktivnější zapojení v léčbě. 
  Náplní stacionáře je skupinová psychoterapie, edukační aktivity, trénink kognitivních funkcí, nácvik sociálních komunikačních a sebeobslužných dovedností, pohybové terapie, výtvarné a hudební aktivity, seznámení se službami komunitní péče vč. exkurzí na vybraná pracoviště. Na péči se podílejí lékaři, psychologové, terapeuti, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, nutriční terapeuti a nemocniční i externí sociální pracovníci. 
  Obvyklá délka trvání programu je 4 týdny od pondělí do pátku.

  Speciálně bychom chtěli poděkovat také externím partnerům, kteří pomáhají oživit umělecké aktivity – Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě (hudební workshopy), Ateliéru pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském (divadelní workshopy) a AVE ART Ostrava (výtvarné workshopy) a podpůrným organizacím prezentujícím pravidelně své služby pro duševně nemocné (Dům duševního zdraví, nestátní zdravotnické zařízení, MENS SANA, z.ú., Spirála o.p.s. a Svépomocná společnost Mlýnek, z.s.)

   

  Denní stacionář pro pacienty s neurotickými poruchami

  Cílem péče v denním stacionáři pro pacienty s neurotickými poruchami je především kontinuita skupinové psychoterapeutické péče a podpora adaptace po propuštění z hospitalizace. Mimo každodenní skupinové psychoterapie jsou do programu zařazeny rovněž nácviky relaxace, fyzioterapie, ergoterapie, hudební a výtvarné workshopy a kognitivní rehabilitace.

   


   

  Denní stacionář je situován v nově zrekonstruovaném Pavilonu Y (dřívější tzv. „infekční vrátnice“, resp. „zadní bufet“) v blízkosti lůžkové stanice.

   

  psych-1

   

   

  • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1896.jpg
  • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1906.jpg
  • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1911.jpg
  • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1915.jpg

   

Sexuologická ambulance

Poskytuje péči mužům i ženám s funkční sexuální poruchou. Léčbu podstupují pacienti s poruchou sexuální touhy, orgasmu či erekce. Pomoc je poskytována mužům s předčasnou ejakulací. V sexuologické ambulanci absolvují ochranná léčení uložená soudem pacienti s poruchou sexuální preference. Pacienti s takovou poruchou však mohou zahájit léčbu rovněž na vlastní žádost. Ambulance poskytuje péči mužům i ženám s poruchou sexuální identity - transsexualismem. Multidisciplinární tým lékařů pomáhá pacientům při náročné léčbě vedoucí ke změně pohlaví. Ambulance poskytuje pomoc v psychické krizi pacientům s HIV/AIDS, jejich partnerům a příbuzným. Nevěnujeme se léčbě poruch plodnosti a léčbě infekčních sexuálně přenosných onemocnění. Tento typ péče poskytují centra asistované reprodukce a v druhém případě dermatovenerologické ambulance.

 

Ambulance klinické psychologie

Psychologické ambulance poskytují péči dospělým pacientům s plným spektrem duševních onemocnění i krizových stavů. Věnují se převážně psychologické diagnostice a střednědobé psychoterapeutické péči různými psychoterapeutickými přístupy (převážně interpersonální, psychodynamicky a kognitivně-behaviorální směry). 

 

Pracoviště repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS)

Ve spolupráci s Neurologickou klinikou poskytuje biologickou metodu léčby vhodnou pro pacienty s některými neurologickými a psychickými chorobami, zvl. pak léčbu farmakorezistentní depresivní poruchy.

Ve spolupráci s Neurologickou klinikou provádíme biologickou metoda léčby vhodnou pro pacienty s některými neurologickými a psychickými chorobami. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) je neinvazivní metoda, při které jsou účinkem krátkých pulsů silného magnetického pole stimulovány nervové buňky mozkové kůry. Dochází tak ke změnám regulace serotoninu, noradrenalinu, dopaminu, hormonu kortikoliberinu a mozkového neurotrofního faktoru, které hrají důležitou roli při vzniku poruch nálady a dalších psychických poruch. Oproti elektrokonvulzivní léčbě jde o výkon bez potřeby celkové anestezie a je prováděný ambulantní formou.

 

Hlavní indikací je:

 • léčba depresivní poruchy
 • zmírnění sluchových halucinací, tinnitu
 • zmírnění neuropatické bolesti
 • obsedantně kompulsivní poruchy experimentálně: halucinatorní syndromy, záchvatovité přejídání, ovlivnění bažení po alkoholu a jiných drog
 • užití ke zmírnění některých příznaků Parkinsonovy choroby

 

Terapeutická stimulace je aplikována 5x týdně (pondělí až pátek) po dobu 2-3 týdnů. Před výkonem nejsou od Vás vyžadovány žádné speciální postupy, žádoucí je však jednorázové provedení vyšetření mozku magnetickou rezonancí, která umožňuje zpřesnit lokalitu, v níž dochází ke stimulaci. 
Výkon je plně hrazen z prostředků všeobecného zdravotního pojištění.

 

Ambulantní péče pro dospělé

Psychiatrická i psychologická péče pro dospělé pacienty probíhá v nově zrekonstruovaném Pavilonu Y (dřívější tzv. „infekční vrátnice“, resp. „zadní bufet“) v blízkosti lůžkové stanice

Objednávání pacientů:

597 373 840

 

psych-1

 

 • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1923.jpg
 • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1925.jpg
 • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1931.jpg
 • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1941.jpg
 • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1956.jpg

Primář
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Telefon+420 597 373 802
Emailpetr.silhan@fno.cz
Zástupce primáře pro léčebnou péči
MUDr. Petr Dostálek
Telefon+420 597 373 806
Emailpetr.dostalek@fno.cz
Zástupce primáře pro výchovnou a vědeckou činnost
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
Telefon+420 597 373 805
Emailmartin.hyza@fno.cz
Odborný garant pro výuku LF OU
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Telefon+420 597 373 804
Emaileva.ceskova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Radim Němec
Telefon+420 597 373 801
Emailradim.nemec@fno.cz
Sekretariát
Kamila Slezáková
Telefon+420 597 373 802
Emailkamila.slezakova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání