Často kladené otázky

Jak standardně postupovat v případě psychických potíží?

V případě, že u člověka dojde ke zhoršení psychického stavu natolik závažnému, že podle něj vyžaduje asistenci lékaře, a tedy především léčbu psychofarmaky, vyhledá nejlépe ošetření u svého praktického lékaře. Praktický lékař je kompetentní diagnostikovat a zahájit léčbu velké většiny duševních onemocnění. Praktický lékař zná svého pacienta a naopak, navíc je možné jej navštívit bez zbytečného prodlení. Jinou možností je obrátit se na kteroukoliv psychiatrickou ambulanci s žádostí o přijetí do péče, vzhledem k přetížení psychiatrických ambulancí je však potřeba očekávat termín pro návštěvu v odstupu několika týdnů, případně i měsíců. Proto je vhodné využít ošetření u praktického lékaře, který může léčbu zahájit standardním postupem a teprve v případě její neúspěšnosti konzultovat psychiatra, objednat pacienta do psychiatrické ambulance nebo kdykoliv v průběhu léčby konstatovat natolik závažný stav, že pacienta odešle k okamžitému ošetření do akutní psychiatrické ambulance. Ta je určena pouze pro osoby, jejichž léčba nesnese odkladu.

V případě, že dojde ke zhoršení psychického stavu u pacienta již psychiatricky léčeného, je žádoucí, aby se v nejkratším čase dle ordinačních hodin spojil se svým ošetřujícím ambulantním psychiatrem a domluvil se na dalším postupu. Tím může být např. jen telefonicky doporučená úprava medikace, objednání na dřívější kontrolu či odeslání k jinému specialistovi, příp. doporučení vyhledat příjmovou ambulanci za účelem hospitalizace. Pouze v případě nedostupnosti ošetřujícího psychiatra a neodkladnosti stavu je možné vyhledat akutní psychiatrickou ambulanci (pavilon Y, v pracovní době). Péče zde poskytnutá bude však s ohledem na neznalost pacientovy historie a jeho následný návrat k ošetřujícímu psychiatrovi schématičtější a méně cílená, pravděpodobně se omezí pouze na aplikaci např. klidnící injekční medikace. Upravovat léčbu nasazenou ošetřujícím psychiatrem v akutní ambulanci FN Ostrava bez kompletní znalosti pacientova zdravotního stavu a jeho historie je nežádoucí.

Přijímá psychiatrické oddělení do ambulantní péče nové pacienty?

Úkolem psychiatrického oddělení jako součástí vysoce specializované fakultní nemocnice není nahrazovat základní péči v jednotlivých oborech, ale poskytovat péči specializovanou, kterou je v základních, většinou privátních ambulancích těžké poskytnout z důvodů organizačních či odborných. Jedná se především o poskytování akutní péče a péče ve specializovaných programech (závažná farmakorezistentní onemocnění, péče v období těhotenství a kojení, péče o emočně nestabilní pacienty, specializovaná gerontopsychiatrická péče, sexuologická péče, adiktologická léčba, substituční programy aj.). Z tohoto důvodu psychiatrické ambulance pro dospělé ani pro děti a dospívající pacienty do dlouhodobé péče mimo specializovaných programů pacienty přijímat nemohou. Konečně rozhodnutí je pak vždy na rozhodnutí příslušného lékaře.

V případě akutního ošetření u pacienta bez dosud zajištěné psychiatrické péče pak může být poskytnuta dočasná péče v trvání týdnů do doby převzetí pacienta v základní ambulanci v místě bydliště. Preferováno je však po akutním ošetření poskytování péče praktickým lékařem či praktickým lékařem pro děti a dorost, kteří jsou k poskytování takové péče kompetentní a dostávají od vyšetřujícího psychiatra základní návod, jak dále v psychiatrické léčbě pacienta postupovat. V případě potřeby rovněž mohou praktičtí lékaře kontaktovat psychiatra či dětské psychiatra, kteří poskytnou i telefonickou konzultaci.

Uvědomujeme si, že takový postup není sice ideální pro potřeby jednotlivého pacienta, ale jenom takto jsme schopni poskytnout péči většímu množství pacientů, kteří ji naléhavě potřebují.

Jakou péči mohu vyhledat v případě akutních psychických potíží?

  • Obecně nejsnazším řešením je návštěva praktického lékaře, který může na základě svého vzdělání zajistit samostatně péči řady psychických potíží a také Vás navigovat za dalšími vhodnými službami, které Vám mohou být prospěšné.
  • Pokud Vám pro začátek stačí si s někým promluvit telefonicky o svých problémech, kontaktujte Linku důvěry Ostrava (https://www.mnof.cz/linka-duvery)
  • Pokud jste se dostali do problematické životní situace, která na Vás velmi negativně psychicky působí, je vhodné navštívit Krizové centrum Ostrava, které je dostupné non-stop a jeho odborný tým poskytuje krizové intervenční služby a případně i možnost krátkodobého pobytu (https://www.kriceos.cz/). Prostor pro probrání Vašich potíží je tady z akutně dostupných služeb největší.
  • Pokud jste v natolik špatném psychickém stavu, že očekáváte psychiatrickou hospitalizaci v některém psychiatrickém zařízení, navštivte svého praktického lékaře či psychiatra a požádejte o doporučení k hospitalizaci. Pokud právě praktický lékař ani ošetřující psychiatr nejsou dostupní, vyhledejte psychiatrickou ambulanci při akutním lůžkovém psychiatrickém zařízení. Pokud jste z Ostravy, obraťte se akutní psychiatrickou ambulanci FN Ostrava (pavilon Y, v pracovní době), ve výjimečných případech na příjmovou ambulanci (pavilon X, v mimopracovní době). Jste-li z okresu Karviná – kontaktujte psychiatrickou ambulanci NsP Havířov, jste-li z okresu Frýdek-Místek – kontaktujte CNS-Centrum Třinec, jste-li z okresů Nový Jičín, Opava či Bruntál – kontaktujte příjmovou ambulanci Psychiatrické nemocnice v Opavě).


Je třeba k ambulantní návštěvě psychiatra doporučení praktického lékaře?

Ačkoliv není v psychiatrii doporučení praktického lékaře nezbytné, jednoznačně doporučujeme jeho zajištění. Jednak doporučení praktického lékaře může obsahovat zdravotní informace důležité pro rozhodování o psychiatrické léčbě, jednak praktičtí lékaři pro dospělé i pro děti a dorost jsou odborně způsobilí k psychiatrické léčbě základních duševních onemocnění. Praktický lékař by tedy měl učinit první krok v léčbě, při jejím neúspěchu ideálně konzultovat psychiatra telefonicky a teprve následně, je-li zvládnutí stavu na jeho síly, směřovat pacienta do psychiatrické ambulance. V době zásadní nedostupnosti psychiatrické péče je nezbytné, aby psychiatr měl prostor zasahovat především u nejvážnějších stavů. K tomu významně přispívá, pokud pacienti v méně závažném stavu absolvují léčbu mimo psychiatrickou ambulanci.

V případě ambulance dětské psychiatrie, kde schází kapacita pro ošetřování i těch nejzávažnějších stavů, je možná návštěva včetně té akutní teprve po návštěvě praktického lékaře pro děti a dorost a domluvě praktického lékaře s psychiatrem.

Je možné psychiatrické ošetření mimo pracovní dobu?

Pouze ve zcela výjimečných případech. V mimopracovní době zajišťují chod celého pracoviště pouze 2 lékaři, kteří nemohou suplovat práci akutních ambulancí (pro dospělé či pro děti). V provozu je tzv. příjmová ambulance v pavilonu X, která je určena primárně pro rozhodování o přijetí pacienta k hospitalizaci či vyšetření pro potřeby zdravotnické záchranné služby. Pouze v případě, že stav pacienta nesnese odkladu do následujícího pracovního dne, protože by mohlo dojít k ohrožení na životě či vážnému ohrožení na zdraví je možné požadovat ošetření v mimopracovní době. Takový závažný stav bude s velkou pravděpodobností vyžadovat přijetí k léčbě za hospitalizace. V případě rozhodnutí k návštěvě příjmové ambulance je nutné s ohledem na provozní situaci počítat s dlouhou čekací dobou a pouze základním vyšetřením pro potřeby rozhodnutí o bezprostředně následujícím postupu. Příjmovou ambulanci není možné zneužívat k odkladné péči je proto, protože je dostupná v mimopracovní době, z důvodu nespokojenosti s termínem objednání v rámci neakutní péče nebo ošetření neakutních stavů, které mohou vyčkat na ošetření v řádné pracovní době.

Jaké jsou příklady stavů, které vyžadují akutní psychiatrickou intervenci?

  • sebevražedné tendence
  • agresivní jednání způsobené duševní nemocí
  • zmatené jednání způsobené duševní nemocí, které může přivodit osobě zranění
  • nezvladatelný strach o život
  •  náhlý rozvoj zmatenosti, bludů či halucinací, které významně ovlivňují jednání člověka
  • závažné odvykací stavy po vysazení návykových látek aj.

Primář
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Telefon+420 597 373 802
Emailpetr.silhan@fno.cz
Zástupce primáře pro léčebnou péči
MUDr. Petr Dostálek
Telefon+420 597 373 806
Emailpetr.dostalek@fno.cz
Zástupce primáře pro výchovnou a vědeckou činnost
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
Telefon+420 597 373 805
Emailmartin.hyza@fno.cz
Odborný garant pro výuku LF OU
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Telefon+420 597 373 804
Emaileva.ceskova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Radim Němec
Telefon+420 597 373 801
Emailradim.nemec@fno.cz
Vedoucí psycholog
Mgr. Martina Vaštylová
Telefon+420 597 373 837
Emailmartina.vastylova@fno.cz
Sekretariát
Kamila Slezáková
Telefon+420 597 373 802
Emailkamila.slezakova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání