Vzdělávání a stáže

Psychiatrické oddělení je výukovou základnou psychiatricky orientovaných oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity. V rámci lékařské fakulty je spolu s Neurologickou klinikou FN Ostrava součástí společné Katedry neurologie a psychiatrie

Zajišťuje výuku studentů magisterského studia všeobecného lékařství a bakalářská studia oborů ošetřovatelství, porodní asistence, zdravotní záchranář, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut, gerontopsychiatrie, zdravotně sociální pracovník, sociální patologie. Psychiatrické oddělení se rovněž podílí na zajištění teoretické a teoreticko-praktické části postgraduální výuky v oboru klinická psychologie a dětská klinická psychologie, a to pro interní i externí školence. Umožňuje po domluvě a s ohledem na personální kapacitu zaměstnanců realizování praxí a stáží studentům vyšších ročníků magisterského jednooborového studia psychologie, účastníkům kurzu Psycholog ve zdravotnictví.

Oddělení pořádá v intervalu 2 měsíců odborné semináře se zaměřením na psychiatrii a klinickou psychologii, které probíhají obvykle v pondělky v Konferenční místnosti Domova sester (přízemí Domova sester FN Ostrava vedle vrátnice).

Psychiatrické oddělení je hlavním spoluorganizátorem konference Freudovy dny, jejíž náplní jsou psychiatricko-psychologické průniky při péči o duševně nemocné. Cílem každého ročníku je presentace multioborových přístupů k jedné klinické jednotce, především pohledu psychiatrického a psychologického, ale také neurologického, sociologického, filosofického, náboženského aj.

V roce 2013 proběhl v Ostravě kongres Psychiatrické společnosti ČLS JEP pod názvem II. kongres na téma: léčba v psychiatrii, jehož hlavním obsahem byla presentace doporučených postupů léčby v psychiatrii. Zúčastnilo se jej 460 delegátů především z ČR, ale také ze zahraničí. Oddělení psychiatrické při příležitosti Světového dne duševního zdraví a konání konference uspořádalo 11.10.2013 v Multifunkční aule Gong Koncert pro duševní, jehož se účastnili pacienti regionálních psychiatrických ambulancí, delegáti konference a veřejnost. Celková účast diváků činila 1.100 osob. Vystoupili: Mňága a Ždorp, Buty, Věra Špinarová a Adam Pavlík band, Vladivojna LaChia a hudební uskupení praktikujících psychiatrů S.D.R. Project.

Stáže lékařů a psychologů prosím domlouvejte s primářem oddělení, resp. vedoucím psychologem.

 


 

Semináře

PDF pozvánky s programem aktuálních i minulých psychiatrických seminářů

 

27.1.2020

Multidisciplinární spolupráce v pedopsychiatrii

 

Archiv seminářů 

 


  • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1896.jpg
  • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1906.jpg
  • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1911.jpg
  • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1915.jpg
  • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1917.jpg

Primář
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Telefon+420 597 373 802
Emailpetr.silhan@fno.cz
Zástupce primáře pro léčebnou péči
MUDr. Petr Dostálek
Telefon+420 597 373 806
Emailpetr.dostalek@fno.cz
Zástupce primáře pro výchovnou a vědeckou činnost
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
Telefon+420 597 373 805
Emailmartin.hyza@fno.cz
Odborný garant pro výuku LF OU
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Telefon+420 597 373 804
Emaileva.ceskova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Radim Němec
Telefon+420 597 373 801
Emailradim.nemec@fno.cz
Sekretariát
Kamila Slezáková
Telefon+420 597 373 802
Emailkamila.slezakova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání