Vzdělávání a stáže

Oddělení psychiatrické FN Ostrava je výukovou základnou psychiatricky orientovaných oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity, v malé míře rovněž Fakulty sociálních studií OU a Pedagogické fakulty OU. V rámci lékařské fakulty je spolu s Neurologickou klinikou a Neurochirurgickou klinikou FN Ostrava součástí společné Katedry klinický neurověd.

Zajišťuje výuku studentů magisterského studia všeobecného lékařství a zubního lékařství, navazujícího magisterského studia Ošetřovatelská péče v psychiatrii a Zdravotně-sociální péče a rehabilitace, dále výuku specializačního vzdělávání sester v psychiatrii a bakalářských programů ošetřovatelství, porodní asistence, zdravotní záchranář, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut, gerontopsychiatrie, zdravotně sociální pracovník.  

Oddělení zajišťuje postgraduální vzdělávání v oborech psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, klinická psychologie a dětská klinická psychologie, a to pro interní i externí školence, v částech teoretických i praktických. V rámci kapacitních možností pracoviště umožňuje po domluvě realizaci praxí a stáží studentům vyšších ročníků magisterského jednooborového studia psychologie a účastníkům kurzu Psycholog ve zdravotnictví.

Psychiatrické oddělení zajišťuje 1x týdně pro své lékaře interní semináře zaměřené na předatestační přípravu a průběžné vzdělávání v oborech psychiatrie i psychologie. Pro externí lékaře i psychology organizuje externí semináře. Je hlavním spoluorganizátorem konference Freudovy dny (www.freudovydny.cz), jejíž náplní jsou psychiatricko-psychologické průniky při péči o duševně nemocné. Cílem každého ročníku je prezentace multioborových přístupů k jedné klinické jednotce, především pohledu psychiatrického a psychologického, ale také neurologického, sociologického, filosofického, náboženského aj.

Stáže lékařů prosím domlouvejte s primářem oddělení (petr.silhan@fno.cz) či jeho zástupcem pro VVČ (martin.hyza@fno.cz), stáže psychologů s vedoucím psychologem (martina.vastylova@fno.cz). Nástup na jakoukoliv stáž musí být rovněž administrativně vyřízen s personálním oddělením FN Ostrava.


Primář
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Telefon+420 597 373 802
Emailpetr.silhan@fno.cz
Zástupce primáře pro léčebnou péči
MUDr. Petr Dostálek
Telefon+420 597 373 806
Emailpetr.dostalek@fno.cz
Zástupce primáře pro výchovnou a vědeckou činnost
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
Telefon+420 597 373 805
Emailmartin.hyza@fno.cz
Odborný garant pro výuku LF OU
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Telefon+420 597 373 804
Emaileva.ceskova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Radim Němec
Telefon+420 597 373 801
Emailradim.nemec@fno.cz
Vedoucí psycholog
Mgr. Martina Vaštylová
Telefon+420 597 373 837
Emailmartina.vastylova@fno.cz
Sekretariát
Kamila Slezáková
Telefon+420 597 373 802
Emailkamila.slezakova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání