Denní stacionář

Denní stacionář pro děti

Program pro mladší školní děti

Umožňuje intenzivní formu celodenní léčby bez nutnosti hospitalizace u mladších školních dětí ve věk 6-12 let. Doporučení k léčbě vydává ošetřující pedopsychiatr, diagnostické spektrum není omezeno. Před zařazením do programu musí proběhnout indikační schůzka dítěte a rodičů s lékařem či psychologem oddělení. Program trvá 6 týdnů a probíhá v pracovní dny (pondělí-pátek) od 7 do 15 hod. Předpokládá se aktivní participace rodičů. Povinná je pro rodiče účast na programu Triple P. Na programu se podílejí lékaři, psychologové, sestry, speciální pedagogové, sociální pracovníci a aktivizační pracovníci. Program je sestaven ze školní přípravy, režimových opatření, terapeutických a volnočasových aktivit. Dítě je ve škole omluveno rodiči a speciální pedagog koordinuje doučování v denním stacionáři s třídním učitelem. Podmínkou účasti v programu je schopnost dítěte setrvat v kolektivu bez agresivních projevů.

Kontakt pro objednání: 597373869, 704682523

Program pro emočně nestabilní pacienty ve věku od 13 let (2.stupeň ZŠ, SŠ)

Poskytuje péči pacientům ve věku od 13 – 17 let s problematikou z okruhu emoční nestability (sebepoškozování, autoagrese, časté výkyvy nálad) a z okruhu neurotických poruch (sociální fobie, poruchy přizpůsobení, odmítání školní docházky apod.), kteří jsou v péči psychiatra či alespoň klinického psychologa, kteří zároveň dávají doporučení k přijetí. Program trvá 3 týdny a probíhá v pracovních dnech (pondělí – pátek), čas 7.00 – 15:00 hod. Základem programu je nastavení režimových opatření, nácvik zvládání školní zátěže (výuka probíhá dopoledne ve 3 cyklech po 40 minutách), v odpoledních hodinách probíhají aktivizační skupiny: relaxace, pohybové aktivity, terapeuticko-edukační skupiny (podpora schopnosti seberegulace), herní terapie, muzikoterapie a arteterapie. Součástí programu je také rozvoj komunikačních a sociálních dovedností dospívajících. Plán učiva na dobu pobytu ve stacionáři si dítě (a rodina) zajišťuje samo. Na programu se podílejí lékaři, psycholožky, sestry, speciální pedagožky, sociální pracovníce, ergoterapeutka a arteterapeutka. Účast rodičů je formou denních reportů o stavu a fungování dítěte doma a dále formou aktivní účasti na edukačních rodičovských skupinách (st 13:30 – 15:00).

Kontakt pro objednání: 597373869, 704682523

Program pozitivního rodičovství Triple P

Multidisciplinární péče týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty


Primář
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Telefon+420 597 373 802
Emailpetr.silhan@fno.cz
Zástupce primáře pro léčebnou péči
MUDr. Petr Dostálek
Telefon+420 597 373 806
Emailpetr.dostalek@fno.cz
Zástupce primáře pro výchovnou a vědeckou činnost
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
Telefon+420 597 373 805
Emailmartin.hyza@fno.cz
Odborný garant pro výuku LF OU
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Telefon+420 597 373 804
Emaileva.ceskova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Radim Němec
Telefon+420 597 373 801
Emailradim.nemec@fno.cz
Vedoucí psycholog
Mgr. Martina Vaštylová
Telefon+420 597 373 837
Emailmartina.vastylova@fno.cz
Sekretariát
Kamila Slezáková
Telefon+420 597 373 802
Emailkamila.slezakova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání