Komplement psychiatrického oddělení

Poskytuje doplňkové služby pro lůžkovou i ambulantní léčbu.

Laboratoře biologických diagnostických a terapeutických metod

  • Laboratoř elektrokonvulzivní léčby (ECTj – poskytuje biologickou léčbu u závažných farmakrezistentních stavů, kde dokáže rychle a bezpečně odstranit těžké formy depresí, mánií, bludů či halucinací aj. příznaků. Využívá stimulace krátkými slabými impulzy speciálně upraveného elektrického proudu, který vyvolá záchvat podobný epileptickému. Zatímco pacientům s epilepsií se takové záchvaty dějí opakovaně a nečekaně z plného vědomí a na rozdíl od zkresleného filmového ztvárnění je elektrokonvulzivní léčba poskytována v krátkodobé celkové anestezii, za použití myorelaxancií, v moderním anesteziologickém sále a šetrnými moderními přístroji.
  • Laboratoř repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) – poskytuje biologickou léčbu vhodnou pro pacienty s některými neurologickými a duševními nemocemi, zvl. pak léčbu farmakorezistentní depresivní poruchy. rTMS je neinvazivní metoda, při které jsou účinkem krátkých pulsů silného magnetického pole stimulovány či tlumeny nervové buňky mozkové kůry. Oproti elektrokonvulzivní léčbě jde o výkon bez potřeby celkové anestezie, který je prováděný ambulantní formou.
  • Laboratoř elektroencefalografie (EEG) - je diagnostická metoda používána k záznamu elektrické aktivity mozku. Jedná se o metodu neinvazivní, která spočívá v přiložení řady povrchových elektrod v oblasti vlasové části hlavy. Získaný záznam umožňuje zpřesnění diagnózy a vyloučení některých neurologických příčin změněného psychického stavu.
  • Laboratoř transkraniální sonografie (TCS) – je výzkumné pracoviště, které umožňuje zkoumat změny v mozku u různých duševních onemocnění pomocí speciálního ultrazvukového přístroje. Jeho součástí je mj. možnost prolínání ultrazvukového zobrazení na pozadí získaného z obrazu magnetické rezonance, což prohlubuje přesnost metody. Samotné vyšetření je neinvazivní, nebolestivé a jeho provedení se příliš neliší od jakýchkoliv jiných ultrazvukových vyšetření, pouze sonda přístroje se přikládá do oblasti spánku.

 

Aktivizační pracoviště

Součástí moderní léčby duševních onemocnění je komplexní přístup, který spočívá ve využívání tělesné i duševní aktivity, tj. tréninku tělesných funkcí, posilování soustředění a paměti, podpoře kreativity i relaxace, propojování jednotlivých činností v harmonický celek. Psychiatrické oddělení disponuje na každém lůžkovém oddělení psychoterapeutickou místností, pro pacienty každého oddělení speciálně navrženou ergoterapeutickou místností a prostorem pro cvičení či setkávání. Kromě toho jsou v dolním přízemí budovy umístěny další specializované místnosti využívané hospitalizovanými i ambulantními pacienty. Pacienti jsou při těchto aktivitách vedeni specializovaným personálem (ergoterapeut, fyzioterapeut, arteterapeut, aktivizační pracovník) či sestrami, psychology, lékaři.

tělocvična

arteterapie

dřevodílna

zahradní dílna

fyzioterapie


Primář
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Telefon+420 597 373 802
Emailpetr.silhan@fno.cz
Zástupce primáře pro léčebnou péči
MUDr. Petr Dostálek
Telefon+420 597 373 806
Emailpetr.dostalek@fno.cz
Zástupce primáře pro výchovnou a vědeckou činnost
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
Telefon+420 597 373 805
Emailmartin.hyza@fno.cz
Odborný garant pro výuku LF OU
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Telefon+420 597 373 804
Emaileva.ceskova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Radim Němec
Telefon+420 597 373 801
Emailradim.nemec@fno.cz
Vedoucí psycholog
Mgr. Martina Vaštylová
Telefon+420 597 373 837
Emailmartina.vastylova@fno.cz
Sekretariát
Kamila Slezáková
Telefon+420 597 373 802
Emailkamila.slezakova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání