Ambulance adiktologa

Ambulance adiktologa je určena především klienty motivované k léčbě, případně klienty, kteří se vážně zajímají o možnost léčby. V případě zájmu člověka s problémem či jeho blízkých o seznámení s možnostmi řešení závislosti je nutné využít nízkoprahových sociálních služeb, které základní poradenství zajistí. Program je určen pro klienty od 18 let, včetně jejich rodinných příslušníků.


Individuální adiktologická péče:

Hlavními službami, které ambulance poskytuje, je adiktologická edukace, včasná diagnostika a krátkodobá terapie v oblasti látkových i nelátkových závislostí.

V případě zájmu kontaktujte: Mgr. Tereza Ščupáková /adiktolog/ - 735 146 535 (hovor, sms) nebo email: tereza.scupakova@fno.cz


Skupinová protialkoholní péče
 

Skupiny jsou smíšené (muži a ženy). Mohou sloužit jako návazná péče po ústavní léčbě či detoxu nebo jako primární ambulantní forma léčby po doporučení psychiatrem/psychologem/adiktologem. Pro zařazení do skupiny je nutný individuální pohovor s jedním z terapeutů skupiny.


Protialkoholní skupinová psychoterapie
 probíhá každou středu 15:00 – 16.30 hodin. V případě zájmu kontaktujte:

PhDr. Kateřina Budirská /klinický psycholog/ - 597 373 851 nebo email: katerina.budirska@fno.cz

Mgr. Tereza Ščupáková /adiktolog/ - 735 146 535 nebo email: tereza.scupakova@fno.cz

Skupinová psychoterapie pro patologické hráče probíhá vždy v sudé středy 16.30 - 18.00. V případě zájmu kontaktujte:

Mgr. Tereza Kováčová /adiktolog/ - 735146535, e-mail: tereza.kovacova2@fno.cz

V současné době je skupinová psychoterapie pro patologické hráče pozastavena


Poradenství pro příbuzné závislých klientů:

V případě zájmu kontaktujte: Mgr. Tereza Ščupáková, tel.: 735 146 535 nebo e-mail:  tereza.scupakova@fno.cz

Hráčská skupina probíhá vždy v sudé středy od 16.30 - 18.00.


Primář
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Telefon+420 597 373 802
Emailpetr.silhan@fno.cz
Zástupce primáře pro léčebnou péči
MUDr. Petr Dostálek
Telefon+420 597 373 806
Emailpetr.dostalek@fno.cz
Zástupce primáře pro výchovnou a vědeckou činnost
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
Telefon+420 597 373 805
Emailmartin.hyza@fno.cz
Odborný garant pro výuku LF OU
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Telefon+420 597 373 804
Emaileva.ceskova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Radim Němec
Telefon+420 597 373 801
Emailradim.nemec@fno.cz
Vedoucí psycholog
Mgr. Martina Vaštylová
Telefon+420 597 373 837
Emailmartina.vastylova@fno.cz
Sekretariát
Kamila Slezáková
Telefon+420 597 373 802
Emailkamila.slezakova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání