21.03.2023

XXIX. Pařízkovy dny a IV. ostravská konference paliativní péče nabídly řadu novinek

Dvoudenní konference s mezinárodní účastí, která se letos konala ve dnech 16. a 17. března, byla tradičně zaměřena na novinky v léčbě onemocnění krve. Pozvání Kliniky hematoonkologie FN Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity přijaly tři stovky lékařů a početně stejně zastoupená byla i sesterská sekce.

Dvoudennímu jednání v Clarion Congress Hotelu Ostrava předcházelo IX. Visegradské sympozium, vedené přednostou Kliniky hematoonkologie FN Ostrava prof. MUDr. Romanem Hájkem, CSc. „Letos jsme se zaměřili na spolupráci ve vývoji buněčné imunoterapie a na jednání přizvali také kolegy ze Slovinska, kteří mají v této oblasti velmi mnoho zkušeností. Probírali jsme, jak vytvořit co nejlepší podmínky akademikům pro to, abychom je mohli vyrábět v nemocnicích a nebyli závislí na komerčních, velmi drahých produktech. A druhou oblastí byla léčba mnohočetného myelomu, kde máme rozpracované dva společné projekty.“

Jedním z témat lékařské sekce byla léčba onkologických pacientů, u kterých se projeví velmi častá komplikace ve formě žilní trombózy. „Prezentováno zde bylo historicky první české mezioborové doporučení péče o pacienty s trombózou u nádorů. Užitečným vedlejším produktem této spolupráce hematologů s angiology a onkology je skutečnost, že onkologové mohou nově svým pacientům předepisovat potřebné moderní léky,“ přiblížil novinku, na které se shodli lékaři napříč obory a napříč republikou, MUDr. Jaromír Gumulec, zástupce přednosty Kliniky hematoonkologie FNO a LF OU.

Sesterská sekce měla tři stěžejní témata. Pacientské organizace, cévní vstupy a buněčnou terapii. „Plaketu za Slavnostní přednášku Márie Dobešové letos získala Dr. Maria Cable, onkologická sestra specialistka z Velké Británie, která si připravila prezentaci s názvem Meeting the needs of Adolescents/ Young Adults with cancer - what's different? I naší klinikou se zejména v posledním roce nese téma buněčné terapie. Proto jsme jeden z bloků zaměřili na podávání transplantační a buněčné terapie z pohledu ošetřovatelské péče,“ uvedla jedna z organizátorek XXIX. Pařízkových dnů Mgr. Kateřina Hašová, MBA, vrchní sestra Kliniky hematoonkologie FNO a LF OU.

Součástí XXIX. Pařízkových dnů byla i IV. Ostravská konference paliativní péče. Program přilákal plný sál posluchačů. „Diskutovala se problematika komunikace s umírajícím, pozůstalými, etických aspektů paliativní péče a mnoha dalších. Sdělení odborníků napříč obory sklidila obrovský úspěch a příští ročník konference se zřejmě bude muset pro velký zájem přesunout do většího sálu,“ informoval hlavní organizátor konference Mgr. Marcel Koňařík, MBAce, staniční sestra Kliniky hematoonkologie FNO a LF OU.


×
PředchozíDalší
Načítání