24.05.2010

Vynálezce CyberKnife navštíví Fakultní nemocnici Ostrava!

Profesor neurochirurgie John Rodenbeck Adler se narodil roku 1954 ve státě New York. V roce 1980 absolvoval medicínu na Harvardu, v letech 1980 až 1987 se školil jako neurochirurg v proslulém Massachusetts General Hospital v Bostonu. V těchto letech absolvoval školení v radiochirugii na Karolinska Institutet ve Stockholmu, kde pracoval s vynálezcem gamanože Larsem Leksellem.

Gama nůž jej inspiroval k zdokonalení použitého principu a rozšíření působnosti přístoje na celé tělo. To byl moment zrodu CyberKnife. V roce 1991 J. R. Adler založil firmu Accuray, která CyberKnife vyrábí. V letech 1999 až 2002 byl jejím generálním ředitelem. Je držitelem devíti patentů v radiochirurgii a autorem více než 180 publikací v oboru. V současné době provádí výzkum léčby prostřednictvím CyberKnife u funkčních poruch mozku, jako je epilepsie nebo deprese.

Prvním exemplářem přístroje byl první pacient léčen ve Stanfordu v roce 1994. Do roku 2001, než byl CyberKnife schválen FDA (U.S. Food and Drug Administration), fungoval jako prototyp určený ke klinickému testování. Od roku 2001, kdy začal být kybernetický nůž průmyslově vyráběn, je na světě v provozu zhruba 160 těchto přístrojů, z toho asi 70 % kybernetických nožů je ve Spojených státech. Na území Evropy je 12 exemplářů, v Ostravě je v pořadí třináctý.

V Onkologické klinice Fakultní nemocnice Ostrava začnou být na tomto přístroji první pacienti léčeni v polovině letošního roku.

Kybernetický nůž podstatně rozšíří léčebné možnosti našeho pracoviště, funguje podobně jako gama nůž. Nespecializuje se však jen na oblast mozku, ale léčí nádory i v jiných oblastech těla,“ konstatuje MUDr. David Feltl Ph.D., přednosta Onkologické kliniky FNO. „CyberKnife ozařuje s deset až třicetkrát větší přesností než jiné lineární urychlovače, takže dokáže podpořit naše schopnosti a možnosti jak v oblasti neuroonkologie, tak i mimo oblast mozkové tkáně. CyberKnife je pomocí robotického ramene schopen vysílat svazek velmi tenkých paprsků z téměř každé pozice a ozařované místo i robotické rameno jsou nepřetržitě monitorovány a kontrolovány počítačem. Systém umí kontrolovat pozici nádoru během ozařování, takže reaguje na sebemenší pacientovy pohyby tak, aby nedošlo k poškození zdravé tkáně a záření bylo zacíleno pouze na nádor. Jeho sofistikovaný software sleduje pohyblivý cíl nádoru například v plících nebo játrech a dokáže směr ozařování tomuto pohybu přizpůsobit s přesností na 0,3 mm. To doposud nebylo možné, i u nehybných cílů jsme zatím pracovali s přesností na 3 mm.“

Právě díky této extrémní přesnosti se podstatně rozšíří možnosti v oblasti léčby malých nádorů v blízkosti životně důležitých struktur. „Jde například o karcinomy plic, prostaty, jater, slinivky, hlavy a krku, CyberKnife umožní ozařovat oblast mozku a míchy, metastáz i recidivujících nádorů. Limit je zhruba do 5 cm velikosti nádoru,“ říká MUDr. Feltl. „Kybernetický nůž je obrovským přínosem pro pacienty z celé republiky i z okolních zemí, které podobný přístroj zatím nemají k dispozici. Náš robotický ozařovač je totiž jediný ve střední Evropě. Pokud jde o komfort pacientů, léčba pomocí kybernetického nože probíhá ambulantně. Na rozdíl od klasické zevní radioterapie, která probíhá ve frakcích a trvá 6 až 8 týdnů, kybernetický nůž umožňuje tzv. radiochirurgii. To znamená, že pracuje jednorázově nebo v několika málo aplikacích. Místo osmi a půl týdne bude pacient léčen 2 až 10 dnů se stejným výsledkem, nižší toxicitou a ve srovnání s léčbou cytostatickou nebo biologickou i levněji.“

Neinvazivní léčba pomocí kybernetického nože je rychlejší, účinnější, bezbolestná a nemá závažné vedlejší účinky. Nevyžaduje fixační rámy ke stabilizaci pacienta, který ani nemusí zadržovat dech, není třeba přistupovat k anestézii.

 


×
PředchozíDalší
Načítání