28.03.2012

Výběrové řízení na pozici úsekový fyzioterapeut spinální jednotky

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa:

 • úsekový fyzioterapeut spinální jednotky


Kvalifikační požadavky:

 • SZŠ v oboru rehabilitační pracovník + specializace v oboru léčebná tělesná výchova nebo VZŠ (DiS.) nebo VŠ (Bc.) v oboru fyzioterapie + specializace v oboru aplikovaná fyzioterapie nebo VŠ (Mgr.) v oboru fyzioterapeut,
 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
 • výhodou zvláštní odborná způsobilost získaná absolvováním dlouhodobých nebo certifikovaných kurzů v metodikách kinezioterapie na neurofyziologickém podkladě např. Vojtova reflexní lokomoce, posturální terapie dle Čápové a délka praxe s pacienty s neurologickou problematikou minimálně 5 let,
 • morální a občanská bezúhonnost,
 • organizační a řídící schopnosti.

 

K přihlášce nutno přiložit:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • osobní dotazník,
 • doklady o vzdělání,
 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
 • platný výpis z rejstříku trestů,
 • čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení,
 • koncepce komplexní rehabilitační péče aplikované u pacientů na spinální jednotce ve FNO.

Přihlášky přijímá do 17. 4. 2012 do 14 hodin úsek zaměstnanosti nebo podatelna, FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba.


×
PředchozíDalší
Načítání