29.08.2022

V novém psychiatrickém pavilonu FN Ostrava je i denní stacionář pro mladší školní děti. První v České republice

Fakultní nemocnice Ostrava otevřela nový pavilon pro psychiatrickou péči. Péče o dospělé i dětské psychiatrické pacienty se tak významně rozšíří. Dětský ambulantní trakt má ve čtyřpatrové budově s vnitřním proskleným atriem samostatný vstup. Počet lůžek pro dospělé pacienty se oproti současným 24 téměř ztrojnásobil.

FN Ostrava poskytne denní formu komplexní ambulantní péče mladším dětským psychiatrickým pacientům zatím jako jediná v České republice. „Dvanácti dětem najednou ve věku 6-12 let se bude moci věnovat multidisciplinární tým nejen psychiatrů a psychologů, ale také speciálních pedagogů a sociálních pracovníků. Děti budou mít k dispozici zázemí, které nám umožní poskytovat jim intenzivní skupinovou i individuální terapii,“ přiblížil novou formu léčby dětí MUDr. Petr Šilhán, Ph.D., primář Oddělení psychiatrického FN Ostrava a dodal, že se podařilo zajistit i dostatek odborného personálu.

Bylo mi ctí otevřít nový psychiatrický pavilon ve FN Ostrava. Díky němu budou mít pacienti mnohem větší komfort a samotná péče o ně bude i díky tomu na mnohem vyšší úrovni. Denní dětský stacionář a péče multidisciplinárního týmu, které jsou součástí pavilonu, ho skvěle doplní v péči o ty nejzranitelnější, což mě jako lékaře skutečně hřeje u srdce. FN Ostrava ukazuje, že evropské finance, které projekt z velké části financují, umí využít smysluplně a efektivně, což jejímu vedení slouží ke cti,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který se slavnostního otevření osobně zúčastnil.

Díky novému pavilonu se péče o psychiatrické pacienty z moravskoslezského regionu významně rozšíří. „Tento projekt je jedním z výsledků reformy psychiatrické péče, kterou připravilo ministerstvo zdravotnictví, a klade si za cíl zlepšit kvalitu života duševně nemocných. Otevřením nového pavilonu dojde u nás k rozšíření ambulantní péče a vzniku denního stacionáře pro děti, a také k nárůstu počtu akutních psychiatrických lůžek z 24 na 66. Zatímco doteď museli být pacienti se všemi diagnózami léčeni na jednom oddělení, nyní budou moci být rozděleni do tří lůžkových stanic podle aktuálního zdravotního stavu a svých potřeb. A za obrovský přínos považuji vybudování prostor pro fyzio, ergo i arteterapii,“ uvedl ředitel FN Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA. Součástí budovy budou totiž plně vybavené dílny pro práci s kovem, dřevem, zahradnickým materiálem, také keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem anebo malá fotolaboratoř.

Projekt Ing. arch. Dity Novákové z Atelieru Simona GROUP má, díky prosklené fasádě kolem atria, také dostatek denního světla. Vnitřní atrium pavilonu i vnější venkovní travnaté prostory, jejichž součástí jsou lavičky a dětské hřiště, poskytnou pacientům relaxaci na čerstvém vzduchu v příjemném prostředí.

Samotná stavba psychiatrického pavilonu trvala 2,5 roku a náklady na výstavbu činily 396 mil. korun včetně DPH. Celková hodnota investice včetně vybavení je 503 mil. korun včetně DPH. Z fondů EU bylo uhrazeno 85 % z této částky, zbývajících 15 % z rozpočtu státu.

Jedná se o moderní budovu, kde je s ohledem na plánovaný provoz použito mnoho inovativních technologií. Od elektronického monitoringu pohybu personálu a pacientů, světelných terapií až po sofistikované řídící systémy technologií,“ uvedl Ing. Marek Tabašek, Ph.D., náměstek ředitele pro techniku a provoz.

V prvních dnech výstavbu výrazně ovlivnila nastupující covidová pandemie, stejně jako neočekávané technické komplikace. „Kvůli složitému podloží bylo například nutné vynést základové konstrukce pomocí 116 kusů pilot až do hloubky 18 metrů. Zároveň jsme museli řešit kanalizaci, která je nově vedena v protlacích, devět metrů pod povrchem,“ přiblížil některá z úskalí, která stavbu od roku 2020 provázela, Ing. Alexej Korotkov, prokurista dodavatele stavby, firmy STRABAG, a.s.

O pacienty bude v novém pavilonu pečovat 80 odborníků. Kromě lékařů, psychologů, sester a sanitářů rovněž sociální pracovníci, speciální pedagogové, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, arteterapeuti či nutriční terapeuti. Oddělení se rovněž stane významným výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Ostravské univerzity.


×
PředchozíDalší
Načítání