25.08.2022

Skončily projekty, které odstartovaly přeshraniční spolupráci mezi FN Ostrava a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 v Jastrzębiu-Zdroju

Skončil tříletý mezinárodní projekt FN Ostrava a nemocnice v Jastrzębiu-Zdroju s názvem Přeshraniční spolupráce mezi Fakultní nemocnicí v Ostravě a Vojvodským Špitálem Speciálním Nr 2 v Jastřebiu-Zdroju (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001085), který byl zaměřen na společné řešení problematiky při léčbě urgentních stavů u kriticky nemocných, polytraumat, neurotraumat nebo cerebrovaskulárních traumat. Navazoval na předchozí projekt s názvem Česko-polská spolupráce v medicíně katastrof (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000232).

Na projektech spolupracovali zejména lékaři Kliniky chirurgie a úrazové chirurgie, Neurochirurgické kliniky a Ústavu radiodiagnostického. „Projekty byly zaměřeny na koordinaci řešení hromadných úrazů v příhraničních oblastech, které by přesahovaly možnosti ošetření většího počtu zraněných. K podání projektů nás vedl narůstající počet dopravních úrazů, včetně úrazů způsobených přírodními katastrofami i možným teroristickým útokem,“ uvedl vedoucí projektu za českou stranu doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., přednosta Kliniky chirurgie a úrazové chirurgie FN Ostrava. Praktickou stránku projektu přiblížil traumatolog kliniky MUDr. Roman Madeja, Ph.D.: „Díky nainstalované přenosové technice jsou teď obě nemocnice propojeny kamerami, pomocí kterých můžeme v přímém přenosu vzájemně konzultovat postup léčby, a to nejen na našich operačních sálech, ale také na angiolince Radiodiagnostického ústavu a na sálech Neurochirurgické kliniky fakultní nemocnice.“

Součástí projektů byly v obou příhraničních nemocnicích, které jsou od sebe vzdáleny 50 kilometrů, také intenzivní lekce češtiny a polštiny. Dále byla realizována společná pracovní setkání, workshopy s nácvikem metod léčení mnohočetných poranění u hromadných neštěstí a společné konference. Rovněž byla vydána společná dvojjazyčná publikace, která přeshraniční spolupráci obou nemocnic přibližuje.  I když oficiálně projekty skončily, stáže lékařů v obou nemocnicích a odborné vzájemné konzultace budou, díky nainstalovaným přenosovým systémům, probíhat i nadále.


×
PředchozíDalší
Načítání