09.12.2019

Tisící lékařský zákrok kvůli akutní cévní mozkové příhodě proběhl o víkendu ve Fakultní nemocnici Ostrava

Tisící lékařský zákrok u pacienta s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou byl tento víkend proveden na Oddělení intervenční neuroradiologie a angiologie Radiodiagnostického ústavu Fakultní nemocnice Ostrava. Tzv. mrtvice je v České republice jednou z nejčastějších příčin smrti. Výskyt mrtvice je 241 případů na 100 tis. obyvatel.

Mrtvice vzniká buď akutním uzavřením přívodné mozkové tepny zásobující příslušnou oblast mozku krevní sraženinou nebo krvácením do mozkové tkáně či na povrch mozku. Okolo 85 % všech cévních mozkových příhod je ischemických, tedy vzniklých uzavřením tepny. Buňky ztrácejí v postižené oblasti svoje základní funkce během několika vteřin, což vede k buněčné smrti s následným odumřením mozkové tkáně.

tisi_ci_pr_i_pad_mrtvice_7_12_2019

Nejnovější technikou zprůchodnění uzavřené mozkové tepny je mechanické vytažení krevní sraženiny,  která je buď zachycena do košíku nebo odsáta cévkou. „Zavedení nových technik mechanické extrakce, představuje výrazný pokrok v léčbě mrtvic. Přináší možnost dosažení dobrého klinického stavu u 50 % pacientů přijatých k léčbě. Zlepšením organizace péče v rámci cerebrovaskulárního programu, lze zkrátit důležitý čas od vzniku mrtvice do zprůchodnění mozkové tepny,“ uvádí doc. MUDr. Václav Procházka, PhD., MSc., MBA, vedoucí Oddělení intervenční neuroradiologie a angiologie Radiodiagnostického ústavu Fakultní nemocnice Ostrava.

1

Historii léčby mrtvice v celém Moravskoslezského kraji sledujeme od srpna roku 1997, kdy byly zahájeny první lokální trombolýzy. V České republice je péče o pacienty s mrtvicí organizována do primárních a komplexních cerebrovaskulárních center. První úrovní péče jsou komplexní cerebrovaskulární centra spolupracující s neurologickými pracovišti druhé úrovně, tzv. iktovými centry, která jsou zařazena do sítě nemocnic specializujících se na diagnostiku a léčbu mrtvic.

2

Ve Fakultní nemocnici Ostrava zajišťuje nepřetržitou vysoce specializovanou péči pro pacienty s cévními onemocněními mozku Komplexní cerebrovaskulární centrum, a to pro spádovou oblast Moravskoslezského kraje a části Zlínského kraje čítající přes 1,2 mil. obyvatel.


×
PředchozíDalší
Načítání