06.12.2019

Otologický den letos historicky poprvé v Ostravě

Ostravský hotel Clarion 5. prosince hostil 59. OTOLOGICKÝ DEN. Poprvé v historii se tato významná konference za účasti téměř 130 odborníků z celé ČR konala v Ostravě. Zorganizovala ji Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity.

Tématem Kulatého stolu byla sluchová trubice. „Zazněly zde velmi zajímavé přednášky o vyšetřování, diagnostice, léčbě nemocí sluchové trubice, ale i sdělení o vlivu změn tlaku na sluchovou trubici v hyperbarické komoře. Byla představena také problematika patulozní sluchové trubice,“ uvedl přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava prof. MUDr. Komínek Pavel Ph.D. MBA.

Otologick_den_5_12_2019.docx

Debata Otologického dne byla věnována také endoskopické ušní chirurgii. „Je zřejmé, že využití endoskopů se bude rozšiřovat i v otochirurgii, indikace a limity se nicméně stále hledají,“ doplnil prof. Komínek.

Otologick_den_05_12_2019.docx

Poslední blok konference byl věnován volným sdělením s otologickou problematikou. Ukázalo se, jak pestrá je otologická problematika. Zaujala zvláště možnost zobrazení rozšířeného d. endolymphaticus v MRI obraze.

 ×
PředchozíDalší
Načítání