11.04.2024

Stane se to ve vteřině aneb jak na prevenci dětských úrazů

Přijďte s dětmi na Dny prevence do Avion Shopping Parku Ostrava od 16. do 20. dubna 2024. Obchodní centrum připravilo ve spolupráci s FN Ostrava, integrovanými záchrannými složkami a dalšími organizacemi zábavně edukační trasu a soutěžní stezku, kde si děti ověří nabyté vědomosti a získají praktické dovednosti.

BESIP připomene, proč je potřeba dodržovat pravidla silničního provozu.

Fakultní nemocnice Ostrava přiblíží léčbu v nemocnici a kouzlo canisterapie i zdravotního klauna.

Hasičský záchranný sbor osvětlí práci hasičů, která není ani zdaleka jen o hašení požárů.

Městská policie a Policie ČR si proklepne znalosti bezpečné dopravy a zapůjčí simulační brýle, které zkreslují realitu stejně jako požití návykových látek.

Ostravská univerzita představí praktické ukázky první pomoci a osvěží, jak se chovat u vody.

Střední zdravotnická škola a VOŠ poradíjak předcházet popáleninám a jak již vzniklé ošetřit.

Součástí akce bude i ukázka terénní techniky – budete moci nahlédnout do Ferrari F 142 – 458 Italia, skvostu dopravní policie, ale také do aut hasičského záchranného sboru.

Říká se, že „svět patří připraveným“, tak na něj připravte nejen sebe, ale i své děti a přispějte tak ke snížení dětské úrazovosti.

Více https://www.ostrava.avion.cz/cs/akce/stane-se-to-ve-vterine/

 


×
PředchozíDalší
Načítání