04.08.2020

Rekordních 16 porodů dvojčat hlásí za červenec Gynekologicko-porodnická klinika FNO

16 žen přivedlo v červenci za pomoci týmu Gynekologicko – porodnické kliniky FNO na svět dvojčata.  V průběhu jediného dne pak z porodního sálu odjíždělo se dvěma dětmi dokonce 5 maminek. Jak potvrdil vedoucí lékař porodních sálů MUDr. Richard Špaček, za dobu jeho více než třináctiletého působení na klinice podobnou situaci nezažil. Všechny děti i jejich maminky jsou v pořádku a ve většině případů nepotřebují intenzivní péče.

Takováto situace nám samozřejmě dělá obrovskou radost. Musím ale připomenout, že u vícečetných těhotenství mohou nastat komplikace a to zejména v situaci, kdy se plody v děloze dělí o společnou placentu. V takovýchto případech by těhotná žena měla být rozhodně sledována v Perinatologickém centru“, vysvětlil MUDr. Richard Špaček, vedoucí lékař porodních sálů.

1-28

Z neobvykle vysokého počtu úspěšně porozených dvojčat v jednom měsíci měl radost i přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA Za celý loňský rok bylo u nás 103 porodů dvojčat a jedna trojčata. Je potěšitelné, že téměř 40 procent žen porodilo spontánně, což je vynikající číslo, protože republikový průměr je přibližně 20 procent“. Docent Šimetka připomněl, že vysoký počet vícečetných porodů přispívá k erudici personálu, který tak dokáže zvládat i komplikované situace.

16-dvojcata

Pokud jde o pohlaví, tak v 9 případech to byla kombinace chlapec- chlapec, 6 žen porodilo dvě holčičky a v jednom případě byla dvojice smíšená. Určitě zajímavé je sesterské spojení jmen Lilith a Elizabeth.

A zajímavá jména daly i maminky, které ve FNO přivedly v červenci na svět jedno dítě. V porodních knihách je mezi 205 nově zapsanými novorozenci  například  Aurora, Edgar, Enrico nebo Lucián.


×
PředchozíDalší
Načítání