19.09.2017

Porodnice je zpět v původních prostorách

Po více než dvou měsících organizačně náročného provozu Gynekologicko-porodnické kliniky a Oddělení neonatologie FN Ostrava v náhradních prostorách došlo k přesunu všech pracovišť zpět do původního "Pavilonu pro matku a dítě". Díky vybudování dalšího porodního pokoje došlo zároveň k rozšíření naší kapacity.

V náhradních prostorách tak zůstávají již jen některé porodnické ambulance a pracovny ultrazvukové diagnostiky.

Za dva a půl měsíce organizačně velmi náročného provozu se v naší porodnici narodilo přes 300 dětí, z toho bylo 55 rozených předčasně a 40 z dvojčetných gravidit. Dočasné omezení činnosti porodnice bylo nepříjemné i pro personál kliniky, ale vše se děje s vědomím, že se kapacita pracoviště po dokončení stavby celé nové kliniky výrazně zvýší a budeme schopni poskytovat ještě lepší péči.

„Obrovský dík patří všem, kteří se na provozu podíleli a podílí. Nasazení personálu bylo obdivuhodné, schopnost improvizace neuvěřitelná a pocit zodpovědnosti nedovolil nikomu polevit. Všechny vypjaté situace spojené s nedostatky lůžek se podařilo vyřešit ku prospěchu rodiček a novorozenců," komentuje situaci doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA, přednota Gynekologicko-porodnické kliniky FNO.

„Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem spolupracujícím pracovištím v regionu, nejvíce pak centru intermediární péče v Městské nemocnici v Ostravě za spolupráci při péči o nedonošené gravidity a novorozence," dodává MUDr. Hana Wiedermannová, primářka oddělení neonatologie.


×
PředchozíDalší
Načítání