13.09.2017

Řízená hypotermie

Cílené podchlazení novorozence zpomaluje sebedestrukční činnost mozku

 

U zralých novorozenců, u nichž musela být provedena kardiopulmonální resuscitace, lze výskyt neurologických následků spojených s nedostatečným zásobením mozku kyslíkem zmírnit řízenou hypotermií. Jediným pracovištěm v Moravskoslezském kraji, které tuto metodu používá, je oddělení neonatologie Fakultní nemocnice Ostrava.

„Při řízené hypotermii dochází k cílenému chlazení novorozence na teplotu 33 až 34 °C po dobu 72 hodin," vysvětluje MUDr. Hana Wiedermannová, primářka oddělení neonatologie, které je součástí Perinatologického centra FNO, jednoho z dvanácti v republice. Jde o jediné pracoviště v regionu, kde je novorozencům poskytována intenzivní péče, jejíž součástí může být právě zmíněná metoda. „Ročně je u nás v takto indikovaných případech ošetřeno přibližně dvanáct až patnáct zralých nebo lehce nezralých novorozenců, kteří po narození potřebovali resuscitaci. Řízená hypotermie značně posouvá jejich šanci na to, že mohou být bez trvalých následků, k nimž patří například dětská mozková obrna, psychomotorická retardace, hluchota, slepota nebo epilepsie, nebo že následky nebudou tak rozsáhlé. Řízená hypotermie sice nedokáže mozkové buňky, které po pětiminutovém nedostatku kyslíku a živin zanikají, obnovit, ale je schopna zabránit pokračování nastartovaného sebedestrukčního procesu," pokračuje MUDr. Wiedermannová a dodává, že ve Fakultní nemocnici Ostrava je používána metoda celotělové hypotermie, kdy přísně monitorovaný novorozenec leží na speciální podušce, která jej zchlazuje. Pomocí servoregulačního zařízení je udržována stabilní nízká teplota novorozence. V současné době můžeme tuto péči poskytnout dvěma novorozencům najednou, další dítě bychom museli převézt jinam, například do Fakultní nemocnice Olomouc. Pravděpodobnost takové situace je ale velmi malá," konstatuje primářka a doplňuje, že pro použití zmíněné metody musejí být splněna přesně daná kritéria. „Jedním, ale nikoliv jediným kritériem je gestační stáří dítěte. Miminko musí být starší 36. gestačního týdne. Dále platí, že řízená hypotermie musí být zahájena do šesti hodin od okamžiku, kdy bylo třeba novorozence resuscitovat. Je třeba počítat s každou minutou, protože nikdy přesně nevíme počátek insultu, který vede k resuscitaci novorozence. Vždy platí, že čím dříve je řízená hypotermie zahájena, tím lepší výsledky má," zdůrazňuje primářka oddělení neonatologie Fakultní nemocnice Ostrava, ale zároveň upozorňuje, že pokud dojde k opravdu závažnému poškození mozku, nepomůže ani navedení na řízenou hypotermii.

„Po 72 hodinách začneme novorozence zahřívat, což probíhá – na rozdíl od rychlého uvedení do nižšího teplotního rozmezí – velmi pomalu, zhruba o půl stupně za hodinu. Miminko pak postupně stabilizujeme, aby mohlo začít samo dýchat a sát, což je pro něj nejdůležitější. Kromě veškeré péče poskytované na naší jednotce intenzivní péče je novorozenec vyšetřen i dětským neurologem a dětským očním lékařem a po propuštění domů sledován ve specializované ambulanci dětské neurologie i v naší ambulanci pro rizikové novorozence, a to do dvou, a v některých případech až do pěti let věku," uzavírá MUDr. Hana Wiedermannová.


×
PředchozíDalší
Načítání