01.02.2018

Patříme mezi nejúspěšnější nemocnice v této zemi

Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) dosáhla v roce 2017 rekordního ekonomického výsledku, jímž je zisk ve výši 111,2 milionu korun, a do svého rozvoje investovala 506,99 milionu korun. Na 1 127 lůžkách, z toho 209 JIP, bylo loni hospitalizováno 44 966 pacientů, v ambulancích bylo ošetřeno 611 853 pacientů. V roce 2017 ve FNO pracovalo 540 lékařů a 1 335 zdravotních sester.

„Rekordního zisku se nám podařilo dosáhnout i přesto, že nám o 218,5 milionu korun meziročně narostly mzdové náklady, což bylo spojeno s navýšením tarifních platů všech zaměstnanců o 10 procent. V loňském roce činil průměrný plat v naší nemocnici 40 443 korun," konstatuje ředitel nemocnice MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, a poznamenává, že ostravská fakultní nemocnice patříme mezi nejúspěšnější zdravotnická zařízení v zemi. K tomu podle jeho slov přispívá i fakt, že se nemocnici trvale daří i na poli investičního rozvoje. „V roce 2017 jsme zrealizovali investiční akce v hodnotě 506,99 milionu korun, z toho 282,45 milionu korun bylo z vlastních zdrojů. Připomenu například vybudování zcela nového pracoviště PET/CT, kde hovoříme o ceně 100 milionů korun, znovuotevření vstupního objektu, výstavbu pavilonu péče o matku a dítě, komplexní rekonstrukci traumatologické ambulance nebo komplexní rekonstrukci pavilonu plicní kliniky."

MUDr. Němeček zmiňuje i úspěchy dosažené v roce 2017 na medicínském poli. „V říjnu to byla tisící transplantace ledviny, naši neurochirurgové mají na kontě největší počet endoskopických operací kraniosynostóz v republice. Přímo v dětském pavilonu jsme vybudovali samostatné prostory pro dětskou rehabilitaci, otevřeli jsme denní stacionář pro psychiatrickou péči, v problematice vzniku centrální mozkové příhody bylo proškoleno 225 záchranářů," zmiňuje ředitel nemocnice a zdůrazňuje, je zvlášť je hrdý na kvalitu a stabilitu zaměstnanců. „Jsme atraktivním zaměstnavatelem, takže netrpíme zásadním nedostatkem kvalitního personálu jako mnohé jiné nemocnice. Jen v loňském roce k nám nastoupilo 45 absolventů lékařských fakult. V tomto trendu chceme pokračovat i letos a úzce spolupracovat nejen s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, ale i s dalšími vysokými a středními školami. Mezi naše priority bude i nadále patřit investování do dalšího rozvoje, a to v celkové výši zhruba 600 milionů korun. V této částce je zahrnuta například dostavba pavilonu péče o matku a dítě, zahájení výstavby psychiatrického pavilonu, rozšíření rekonstrukce dvou JIP i operačního sálu a další aktivity," uzavírá MUDr. Němeček.


×
PředchozíDalší
Načítání