12.04.2018

3. mezioborové sympozium

Na úrazovou chirurgii a navazující rehabilitaci se soustředí 3. mezioborové sympozium  s mezinárodní účastí

Ve čtvrtek 12. dubna bude v Janíkově stodole ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm slavnostně zahájeno 3. mezioborové sympozium s mezinárodní účastí, které pořádá Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP společně s úzce spolupracujícími společnostmi zabývajícími se léčbou úrazů a poúrazových stavů. Těmi jsou Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Česká kineziologická společnost a základní organizace Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků při Fakultní nemocnici Ostrava.

„Opět se chceme soustředit na výměnu mezioborových zkušeností a zaměřit na nové léčebné postupy, které jsou v posledních letech zaváděny do úrazové chirurgie a rehabilitace," představuje sympozium jeho prezident doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., přednosta Kliniky úrazové chirurgie FNO, a přibližuje stěžejní témata nového ročníku sympozia. Těmi budou polytrauma, komplexní rehabilitační péče a nové diagnosticko-terapeutické postupy v úrazové chirurgii v návaznosti na léčebnou rehabilitaci. „V sesterské sekci se zaměříme na komplexní ošetřovatelskou a rehabilitační péči o úrazového pacienta," pokračuje docent Pleva, podle jehož slov budou na sympoziu vedle významných českých odborníků přednášet také kolegové ze Slovenska a Polska. „Těší mě, že výrazný podíl na jednotlivých blocích budou opět mít lékaři a sestry z naší fakultní nemocnice. Velice vstupy odborníků z Kliniky léčebné rehabilitace FNO, Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky FNO, Kliniky úrazové chirurgie FNO, ortopedického oddělení FNO a dalších pracovišť naší nemocnice budou pro ostatní kolegy velice cenné. Otevřena budou nejrůznější témata, k nimž patří například devastující poranění pánve z pohledu mezioborové spolupráce, možnosti fyzioterapie v intenzivní péči, přetěžování dětí ve sportu, sledování depresí u geriatrických pacientů na Klinice úrazové chirurgie FN Ostrava, fyzioterapie u chlapce zasaženého bleskem, možnosti ergoterapeutické intervence u popáleniny elektrickým proudem na předloktí, úrazy na plastické chirurgii, lymfologická péče v traumatologii, amputační poranění ruky ve FNO v letech 2016 a 2017 a další," uzavírá docent Pleva, který zde společně se svými spolupracovníky představí výsledky projektu FEMUR TH01020049 za rok 2017 i projekt Tibie FV30348 zaměřený na vývoj nové generace hřebů pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny.


×
PředchozíDalší
Načítání