22.10.2018

Medicínský start-up inkubátor

Ve středu 21. 3. 2018 proběhlo iniciální setkání pana rektora VŠB – Technické univerzity Ostrava prof. RNDr. Václava Snášela, CSc. a ředitele Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Evžena Machytky, Ph.D.

Setkání bylo zaměřeno na rozvoj intenzivní spolupráce mezi oběma organizacemi. Jedná se především o oblast biomedicínských technologií, IT, nemocničních informačních systémů, možnosti spolupráce na společných grantových projektech, zapojení studentů do výzkumu apod.

Setkání vyústilo v konkrétní závěr, kdy se obě organizace dohodly na uspořádání společného brainstormingu pracovně pojmenovaného „Medicínský start-up inkubátor", jehož organizací byl za FNO pověřen náměstek pro vědu a výzkum doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. a za VŠB-TUO kancléřka Ing. Jana Nowaková, Ph.D. Plánované iniciální setkání za účastí odborníků z obou zmíněných institucí proběhne v květnu tohoto roku na půdě VŠB-TUO.


×
PředchozíDalší
Načítání