23.05.2019

Na Hematoonkologické klinice FN v Ostravě se poprvé sešli lidé, které spojuje vzácné nádorové onemocnění kostní dřeně- mnohočetný myelom

 

V České republice funguje 7 center pro vysoce specializovanou léčbu krevních nádorů. Jedním z nich je Hematoonkologická klinika FN Ostrava. „Z pohledu myelomu si myslím, že máme v republice prioritu, když se zkombinuje dostupnost léčby, přístup k výzkumu, klinickým studiím a všem nástavbový věcem, které existují“. Připomněl na 1. ostravském setkání Klubu pacientů mnohočetný myelom přednosta Hematoonkoogické kliniky prof. MUDr.Roman Hájek, CSc. Pacientská organizace vznikla už před 12 lety v Brně a postupně se přidal Hradec Králové, Olomouc, Plzeň a Praha. První ostravské setkání přišla podpořit i  náměstkyně  ředitele pro ošetřovatelskou péči Ph.Dr. Andrea Polanská.“ My se snažíme vžít do pozice pacienta. Víme, že je unavený z té nemoci a podle našich zkušeností hodně přemýšlí nad tím, jak den vyplní v čekárně mezi léčbou. Jsem ráda, že se můžeme do projektu zapojit a věřím, že se u nás budeme setkávat pravidelně“ dodala na závěr svého vystoupení.

{gallery}novinkytz/onemocneni-kostni-drene{/gallery}

Klub pacientů s mnohočetným myelomem má v současné době téměř 250 členů. Předsedá mu Petr Hylena, který s nemocí žije bez vážnějších omezení už 15 let. „Jsem upadl a ukázalo se, že mi stehenní kost proběhla pánví. Primář ortopedie řekl, že to není normální, okamžitě mě hospitalizoval a po několika vyšetřeních se zjistilo, že mám mnohočetný myelom. Bylo mi 44 let,žil jsem plným životem, aktivně sportovat. Nemoc přišla z ničeho nic“. „Kosti ztrácejí na pevnosti a mohou se tvořit zlomeniny. Bolest je nejčastějším projevem mnohočetného myelomu“, potvrdila na setkání  i MUDr.Hana Plonková, která se na léčbu myelomu na  Hematoonkologické klinice FNO specializuje.  Ostravští hematoonkologové toto stále těžce rozpoznatelní nádorové onemocnění kostní dřeně ročně diagnostikují 60 lidem. V péči mají přes 300 pacientů. A podle profesora Hájka k dispozici několik forem a možností léčby, která je velmi účinná.  Pacient si může vybrat, pro kterou se rozhodne.  Asi u třetiny nemocných dokážou lékaři myelom vyléčit úplně, část pacientů se už v poslední fázi léčby vrátí do práce. Koordinátorka Klubu pacientů mnohočetný myelom Mgr. Alice Onderková v závěru ostravského setkání pozvala všechny do Mikulova. Od 20. do 21. září se tam bude konat celorepublikový seminář pacientů a odborníků na toto nádorové onemocnění.

Na Hematoonkologické klinice funguje ambulance pro mnohočetný myelom, kde se střídají čtyři specialisté. Pacienti se tam také dozvědí o správné výživě a zdravém životním stylu.


×
PředchozíDalší
Načítání