07.09.2023

Metodou embolizace dokáží lékaři na angiolince ve FN Ostrava zastavit silné poporodní krvácení

Už 15 let dokáže tým lékařů Ústavu radiodiagnostického FN Ostrava zastavit silné, život ohrožující poporodní krvácení speciálním intervenčním výkonem na angiolince, tzv. embolizací. Ženám zachrání dělohu a dává jim šanci na další otěhotnění. Výkon, který jiné zdravotnické zařízení v Moravskoslezském kraji neprovádí, podstoupilo s úspěchem již 25 čerstvých maminek.

Pokud gynekologové FN Ostrava zjistí, že standardní postupy zastavení poporodního krvácení pomocí léků, případně jednoduššího chirurgického výkonu, selžou, obrátí se na intervenční radiology. Ti jsou do 15 minut připraveni provést zastavení krvácení metodou embolizace tepen, které zásobují dělohu. „Katetrem zavedeme, samozřejmě pod kontrolou rentgenu, přes tříslo do cévy platinované spirálky s jemnými vlákny a cévu tak prakticky ucpeme. Je to jeden z nejurgentnějších výkonů v našem oboru,“ říká doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MBA, vedoucí lékař angiolinky Ústavu radiodiagnostického FN Ostrava a LF OU. Podmínkou provedení embolizace je podle něj perfektní multioborová spolupráce, včasné rozpoznání komplikace a schopnost rychlého rozhodování. „To na našem pracovišti splňujeme beze zbytku. Jsme schopni tuto metodu nabídnout i okolním pracovištím, což se v minulosti opakovaně stalo i ve velmi urgentních situacích. Potřebujeme od nich ale správné informace, abychom mohli vše řádně připravit a nedošlo ke zbytečnému zpoždění,“ doplnil přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA.

Zatímco v minulých letech potřebovaly embolizaci v průměru dvě rodičky ročně, letos už čtyři. Zatím poslední ženou byla Melánie Sedlářová, která byla do FN Ostrava převezena z jedné z krajských nemocnic. „Jsem moc vděčná zdejším lékařům za to, že už se můžu spokojeně tulit se svou prvorozenou dcerou. Nikdy na to nezapomenu,“ řekla při propuštění z nemocnice mladá maminka, jejíž zdravotní stav se, navzdory obrovské poporodní ztrátě krve, velmi brzy po provedené embolizaci stabilizoval. „Mít k dispozici metodu selektivní embolizace cév je doslova luxus a velmi si proto spolupráce s kolegy z pracoviště intervenční radiologie vážíme,“ zdůraznil docent Šimetka. Poporodní krvácení nelze podle lékařů odhalit předem. Na vině je nestažení dělohy a zvláštní polohy placenty. Poporodní krvácení je na celém světě jednou z nejčastějších příčin úmrtí žen po porodu.

Podívejte se i na zajímavou videoreportáž: https://youtu.be/zQDOi6O2fvc.


×
PředchozíDalší
Načítání